Đại học Thành Đô

Home » Trường Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng lao động đợt 02 năm học 2014-2015

Trường Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng lao động đợt 02 năm học 2014-2015

28/05/2019

28/05/2019
<!–59
19–>

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển dụng lao động đợt 02 năm học 2014-2015

Thực hiện kế hoạch tổ chức và thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm học 2014-2015 của trường Đại học Thành Đô.

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng tuyển dụng năm học 2014-2015;

Hội đồng tuyển dụng lao động đợt 02 năm học 2014-2015 Trường Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng của các ứng viên, cụ thể như sau:

  • Danh sách ứng viên trúng tuyển ( Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo)
  • Danh sách ứng viên không trúng tuyển ( Chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo)

Trường Đại học Thành Đô đề nghị các ứng viên trúng tuyển nêu trên có mặt tại phòng Tổ chức – Hành chính (tầng 1 nhà C) vào lúc 14h  ngày 19/07/2015 để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục trước khi làm việc chính thức.

Trân trọng thông báo./.

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN

( Kèm theo Thông báo tuyển dụng lao động ngày 29/06/2015)

STT

Họ tên

Giới tính

Ngày sinh

Vị trí đăng ký tuyển dụng

Kết quả chung

Ghi chú

1

Hoàng Văn Thái

Nam

19/7/1993

TT tuyển sinh & GTVL

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

2

Nguyễn Duy Toản

Nam

23/7/1992

TT tuyển sinh & GTVL

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

3

Nguyễn Bá Tấn

Nam

15/10/1993

TT tuyển sinh & GTVL

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

 

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH ỨNG VIÊN KHÔNG TRÚNG TUYỂN

( Kèm theo Thông báo tuyển dụng lao động ngày 29/06/2015)

STT

Họ tên

Giới tính

Ngày sinh

Vị trí đăng ký tuyển dụng

Kết quả chung

Ghi chú

1

Nông Bích Ngọc

Nữ

26/05/1991

TT tuyển sinh & GTVL

Không trúng tuyển

 

2

Bùi Minh Luân

Nam

01/01/1993

TT tuyển sinh & GTVL

Không trúng tuyển

 

Tin tức khác

0934 078 668