Đại học Thành Đô

Home » Trường Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng lao động đợt 03 năm học 2014-2015

Trường Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng lao động đợt 03 năm học 2014-2015

28/05/2019

28/05/2019
<!–59
19–>

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển dụng lao động đợt 03 năm học 2014-2015

Thực hiện kế hoạch tổ chức và thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm học 2014-2015 của trường Đại học Thành Đô.

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng tuyển dụng năm học 2014-2015;

Hội đồng tuyển dụng lao động đợt 01 năm học 2014-2015 Trường Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng ( thi tuyển và phỏng vấn xét tuyển) của các ứng viên, cụ thể như sau:

  • Danh sách ứng viên trúng tuyển ( Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo)
  • Danh sách ứng viên không trúng tuyển ( Chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo)

Trường Đại học Thành Đô đề nghị các ứng viên trúng tuyển nêu trên có mặt tại phòng Tổ chức – Hành chính (tầng 1 nhà C) vào lúc 9h00’ ngày 24/08/2015 để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục trước khi làm việc chính thức.

Trân trọng thông báo./.

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN

( Kèm theo Thông báo tuyển dụng lao động ngày 22/08/2015)

STT

Họ tên

Giới tính

Ngày sinh

Vị trí đăng ký tuyển dụng

Kết quả chung

Ghi chú

1

Lê Trạch Trưởng

Nam

03/05/1985

Khoa CNKT Ô tô

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

2

Bùi Mạnh Hà

Nam

23/07/1980

Khoa CNKT Điện – TĐH

Trúng tuyển

Thi tuyển

 

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH ỨNG VIÊN KHÔNG TRÚNG TUYỂN

( Kèm theo Thông báo tuyển dụng lao động ngày 22/08/2015)

STT

Họ tên

Giới tính

Ngày sinh

Vị trí đăng ký tuyển dụng

Kết quả chung

Ghi chú

1

Hoàng Như Nam

Nam

11/02/1990

Khoa CNKT Điện – TĐH

Không trúng tuyển

 

Tin tức khác

0934 078 668