Trường Đại học Thành Đô thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng lao động đợt 1 năm học 2014-2015

28/05/2019

THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn tuyển dụng lao động đợt 1 năm học 2014-2015

Trường Đại học Thành Đô trân trọng thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng đợt 1 năm học 2014-2015 tới toàn bộ các ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển theo thông báo tuyển dụng ngày 02 tháng 03 năm 2015 như sau:

I/ DANH SÁCH ỨNG VIÊN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN

STT

Họ tên ứng viên

Ngày sinh

Thời gian

Ngày tháng

Ghi chú

1

Lê Tống Giang

14/11/1988

8h30’

21/05/2015

 

2

Trần Thị Hằng

10/10/1982

8h30’

21/05/2015

 

3

Ngô Thị Thu

02/04/1988

8h30’

21/05/2015

 

4

Phùng Thị Hương Giang

26/05/1987

8h30’

21/05/2015

 

5

Triệu Hải Linh

30/02/1989

8h30’

21/05/2015

 

6

Hoàng Ngọc Anh

15/03/1990

8h30’

21/05/2015

 

7

Nguyễn Thị Anh Minh

03/03/1984

8h30’

21/05/2015

 

8

Hoàng Quốc Tuấn

08/09/1970

8h30’

21/05/2015

 

9

Lê Thị Nhiên

11/11/1990

9h00’

22/05/2015

 

10

Phạm Thị Mai Minh

26/08/1988

9h00’

22/05/2015

 

11

Bùi Thị Thúy

12/01/1989

9h00’

22/05/2015

 

12

Nguyễn Thị Thanh Huyền

22/12/1989

9h00’

22/05/2015

 

13

Trần Thị Hằng An

26/01/1990

9h00’

22/05/2015

 

14

Phan Thị Bích Ngọc

18/06/1984

14h00’

22/05/2015

 

15

Phạm Thị Kiều Oanh

29/10/1993

14h00’

22/05/2015

 

16

Nguyễn Văn Đại

18/05/1991

14h00’

22/05/2015

 

17

Bùi Thị Thảo

03/07/1990

14h00’

22/05/2015

 

18

Vũ Thanh Bình

09/04/1987

14h00’

22/05/2015

 

19

Phạm Thị Mai Minh

26/08/1988

14h00’

22/05/2015

 

-  Địa điểm phỏng vấn : Phòng Tổ chức – Hành chính tầng 1 nhà C

II/ KẾT QUẢ

Kết quả tuyển dụng sẽ được công bố tại Website Trường Đại học Thành Đô .

Đề nghị các ứng viên tham gia dự tuyển có mặt đúng thời gian và địa điểm theo thông báo.

Trân trọng./.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ