Đại học Thành Đô

Home » Trường Đại học Thành Đô thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng lao động đợt 1 năm học 2017-2018

Trường Đại học Thành Đô thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng lao động đợt 1 năm học 2017-2018

28/05/2019

28/05/2019
<!–59
19–>

THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn tuyển dụng lao động đợt 1 năm học 2017-2018

Trường Đại học Thành Đô trân trọng thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng đợt 1 năm học 2017-2018 tới toàn bộ các ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển theo thông báo tuyển dụng ngày 20 tháng 10 năm 2017 như sau:

I/ DANH SÁCH ỨNG VIÊN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN

STT

Họ tên ứng viên

Ngày sinh

Thời gian

Ngày tháng

Ghi chú

1

Đỗ Thị Thúy Trang

23/10/1994

8h00’

27/10/2017

 

2

Lê Thị Huệ

07/09/1995

8h00’

27/10/2017

 

3

Lê Hoàng Oanh

01/06/1992

8h00’

27/10/2017

 

4

Vũ Thị Minh Hòa

09/5/1988

8h00’

27/10/2017

 

5

Trương Thị Khánh Chân

16/12/1995

15h00’

27/10/2017

 

6

Phan Việt Anh

12/01/1991

15h00’

27/10/2017

 

7

Lê Hoàng Oanh

01/06/1992

15h00’

27/10/2017

 

8

Bà Phùng Thị Nga

19/6/1990

15h00’

27/10/2017

 

–  Địa điểm phỏng vấn : Phòng Tổ chức – Hành chính tầng 1 nhà A

II/ KẾT QUẢ

Kết quả tuyển dụng sẽ được công bố tại Website Trường Đại học Thành Đô .

Đề nghị các ứng viên tham gia dự tuyển có mặt đúng thời gian và địa điểm theo thông báo.

Trân trọng./.

Tin tức khác

0934 078 668