Trường Đại học Thành Đô thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng lao động đợt 2 năm học 2014-2015

28/05/2019

THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn tuyển dụng lao động đợt 2 năm học 2014-2015

Trường Đại học Thành Đô trân trọng thông báo lịch thi tuyển dụng đợt 2 năm học 2014-2015 tới toàn bộ các ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển theo thông báo tuyển dụng ngày 05 tháng 04 năm 2015 như sau:

I/ DANH SÁCH ỨNG VIÊN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN

STT

Họ tên ứng viên

Ngày sinh

Thời gian

Ngày tháng

Ghi chú

1

Hoàng Văn Thái

19/07/1993

14h00’

22/06/2015

 

2

Nguyễn Duy Toản

23/07/1992

14h00’

22/06/2015

 

3

Nông Bích Ngọc

26/05/1991

14h00’

22/06/2015

 

4

Nguyễn Bá Tấn

15/10/1993

14h00’

22/06/2015

 

5

Bùi Minh Luân

01/01/1993

14h00’

22/06/2015

 

-  Địa điểm phỏng vấn : Phòng Tổ chức – Hành chính tầng 1 nhà C

II/ KẾT QUẢ

Kết quả tuyển dụng sẽ được công bố tại Website Trường Đại học Thành Đô .

Đề nghị các ứng viên tham gia dự tuyển có mặt đúng thời gian và địa điểm theo thông báo.

Trân trọng./.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ