Đại học Thành Đô

Home » Trường Đại học Thành Đô thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng lao động đợt 2 năm học 2015-2016

Trường Đại học Thành Đô thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng lao động đợt 2 năm học 2015-2016

28/05/2019

28/05/2019
<!–59
19–>

THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn tuyển dụng lao động đợt 2 năm học 2015-2016

Trường Đại học Thành Đô trân trọng thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng đợt 2 năm học 2015-2016 tới toàn bộ các ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển theo thông báo tuyển dụng ngày 13 tháng 4 năm 2016 như sau:

I/ DANH SÁCH ỨNG VIÊN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN

STT

Họ tên ứng viên

Thời gian

Ngày tháng

Địa điểm

Ghi chú

1

Phạm Diệu Quỳnh

8h00’

01/05/2016

Phỏng vấn

 

2

Nguyễn Thị Thu

8h00’

01/05/2016

Phỏng vấn

 

3

Đặng Thị Mơ

8h00’

01/05/2016

Phỏng vấn

 

4

Hà Thị Phan

8h00’

01/05/2016

Phỏng vấn

 

5

Nông Phương Thảo

8h00’

01/05/2016

Phỏng vấn

 

6

Trần Minh Khánh

8h00’

01/05/2016

Phỏng vấn

 

  • Địa điểm: Phòng TC-HC tầng 1 nhà A

II/ KẾT QUẢ

Kết quả tuyển dụng sẽ được công bố tại Website Trường Đại học Thành Đô .

Đề nghị các ứng viên tham gia dự tuyển có mặt đúng thời gian và địa điểm theo thông báo.

Trân trọng./.

Tin tức khác

0934 078 668