Đại học Thành Đô

Home » Trường Đại học Thành Đô thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng lao động đợt 2 năm học 2017-2018

Trường Đại học Thành Đô thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng lao động đợt 2 năm học 2017-2018

28/05/2019

28/05/2019
<!–59
19–>

THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn tuyển dụng lao động đợt 2 năm học 2017-2018

Trường Đại học Thành Đô trân trọng thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng đợt 1 năm học 2017-2018 tới toàn bộ các ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển theo thông báo tuyển dụng ngày 30 tháng 12 năm 2018 như sau:

I/ DANH SÁCH ỨNG VIÊN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN

STT

Họ tên ứng viên

Ngày sinh

Thời gian

Ngày tháng

Ghi chú

1

Lê Thị Nga

18/03/1985

9h00’

26/02/2018

 

2

Hoàng Thị Ánh Tuyết

14/10/1994

9h00’

26/02/2018

 

3

Lê Thanh Phương

05/10/1970

9h00’

26/02/2018

 

4

Nguyễn Thị Hồng Nhung

29/02/1984

9h00’

26/02/2018

 

–  Địa điểm phỏng vấn : Phòng Tổ chức – Hành chính tầng 1 nhà A

II/ KẾT QUẢ

Kết quả tuyển dụng sẽ được công bố tại Website Trường Đại học Thành Đô .

Đề nghị các ứng viên tham gia dự tuyển có mặt đúng thời gian và địa điểm theo thông báo.

Trân trọng./.

Tin tức khác

0934 078 668