Trường Đại học Thành Đô thông báo lịch thi tuyển dụng lao động đợt 1 năm học 2013-2014

28/05/2019

THÔNG BÁO

Lịch thi tuyển dụng lao động đợt 1 năm học 2013-2014

Trường Đại học Thành Đô trân trọng thông báo lịch thi tuyển dụng đợt 1 năm học 2013-2014 tới toàn bộ các thí sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển theo thông báo tuyển dụng ngày 15 tháng 09 năm 2013 như sau:

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC

1.Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 8h00’ ngày 26 tháng 9 năm 2013

-  Địa điểm: Phòng 406 nhà B                         

2.Hình thức thi : Thi giảng dạy

Mỗi thí sinh chuẩn bị 01 ( Một) bài giảng lý thuyết theo đúng chuyên ngành giảng dạy. Thời gian cho mỗi bài giảng lý thuyết là 45 phút.

II/ KẾT QUẢ

Kết quả tuyển dụng sẽ được công bố tại Website Trường Đại học Thành Đô .

Đề nghị các thí sinh tham gia dự tuyển có mặt đúng thời gian và địa điểm theo thông báo.

Trân trọng./.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ