Đại học Thành Đô

Home » Trường Đại học Thành Đô thông báo lịch thi tuyển dụng lao động đợt 1 năm học 2016-2017

Trường Đại học Thành Đô thông báo lịch thi tuyển dụng lao động đợt 1 năm học 2016-2017

28/05/2019

28/05/2019
<!–59
19–>

THÔNG BÁO

Lịch thi tuyển dụng lao động đợt 1 năm học 2016-2017

Trường Đại học Thành Đô trân trọng thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng đợt 2 năm học 2016-2017 tới toàn bộ các ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển theo thông báo tuyển dụng ngày 01 tháng 06 năm 2017 như sau:

I/ DANH SÁCH ỨNG VIÊN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

STT

Họ tên ứng viên

Ngày sinh

Thời gian

Ngày tháng

Ghi chú

1

Trần Thị Hà

26/12/1991

8h30’

14/06/2017

 

2

Đỗ Thị Hải Anh

19/08/1994

8h30’

14/06/2017

 

3

Phạm Xuân Lan

01/12/1988

8h30’

14/06/2017

 

4

Nguyễn Thị Sao

02/04/1990

8h30’

14/06/2017

 

5

Phan Thị Thu

20/06/1984

8h30’

14/06/2017

 

6

Vũ Thị Bích Ngọc

31/07/1994

8h30’

14/06/2017

 

7

Lường Văn Thắng

07/07/1992

13h30’

14/06/2017

 

8

Hoàng Việt Phương

28/12/1991

13h30’

14/06/2017

 

9

Quách Minh Diễn

08/09/1991

13h30’

14/06/2017

 

10

Hoàng Trí Vũ

28/03/1980

13h30’

14/06/2017

 

11

Nguyễn Minh Lộc

02/04/1988

13h30’

14/06/2017

 

12

Lê Ngọc Văn

22/04/1994

13h30’

14/06/2017

 

13

Trần Thái Giang

14/11/1988

13h30’

14/06/2017

 

–  Địa điểm phỏng vấn : Phòng Tổ chức – Hành chính tầng 1 nhà A

II/ KẾT QUẢ

Kết quả tuyển dụng sẽ được công bố tại Website Trường Đại học Thành Đô .

Đề nghị các thí sinh tham gia dự tuyển có mặt đúng thời gian và địa điểm theo thông báo.

Trân trọng./.

Tin tức khác

0934 078 668