Trường Đại học Thành Đô thông báo lịch thi tuyển dụng lao động đợt 2 năm học 2013-2014

28/05/2019

THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn tuyển dụng lao động đợt 2 năm học 2013-2014

Trường Đại học Thành Đô trân trọng thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng đợt 2 năm học 2013-2014 tới toàn bộ các ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển theo thông báo tuyển dụng ngày 12 tháng 02 năm 2013 như sau:

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1.Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 8h30’ ngày 24 tháng 12 năm 2013

-  Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính tầng 1 nhà C

2.Hình thức tuyển dụng : Phỏng vấn xét tuyển

II/ KẾT QUẢ

Kết quả tuyển dụng sẽ được công bố tại Website Trường Đại học Thành Đô .

Đề nghị các thí sinh tham gia dự tuyển có mặt đúng thời gian và địa điểm theo thông báo.

Trân trọng./.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ