Trường Đại học Thành Đô thông báo lịch thi tuyển dụng lao động đợt 3 năm học 2013-2014

28/05/2019

THÔNG BÁO

Lịch thi tuyển dụng lao động đợt 3 năm học 2013-2014

Trường Đại học Thành Đô trân trọng thông báo lịch thi tuyển dụng đợt 3 năm học 2013-2014 tới toàn bộ các ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển theo thông báo tuyển dụng ngày 08 tháng 05 năm 2014 như sau:

I/ DANH SÁCH ỨNG VIÊN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

STT

Họ tên ứng viên

Thời gian

Ngày tháng

Địa điểm

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Minh Phương

14h00’

10/06/2014

P.402 nhà B

 

2

Đào Nguyên Long

14h00’

10/06/2014

P.402 nhà B

 

3

Dương Tùng Lâm

14h00’

10/06/2014

P.402 nhà B

 

4

Vũ Trung Hiếu

8h00’

11/06/2014

P.402 nhà B

 

5

Đào Duy Kiên

15h00’

11/06/2014

P.402 nhà B

 

6

Trần Đức Tiến

15h00’

11/06/2014

P.402 nhà B

 

7

Nguyễn Thị Liên

7h30’

12/06/2014

P.402 nhà B

 

8

Nguyễn Thị Bích

9h00’

18/06/2014

P.402 nhà B

 

9

Phí Thị Bình

9h00’

18/06/2014

P.402 nhà B

 

II/HÌNH THỨC THI  : Thi giảng dạy

Mỗi thí sinh chuẩn bị 01 ( Một) bài giảng lý thuyết theo đúng chuyên ngành giảng dạy. Thời gian cho mỗi bài giảng lý thuyết là 45 phút.

II/ KẾT QUẢ

Kết quả tuyển dụng sẽ được công bố tại Website Trường Đại học Thành Đô .

Đề nghị các thí sinh tham gia dự tuyển có mặt đúng thời gian và địa điểm theo thông báo.

Trân trọng./.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ