Đại học Thành Đô

Home » Ngày hội việc làm thanh niên Thủ đô – Chung tay kết nối cộng đồng

Ngày hội việc làm thanh niên Thủ đô – Chung tay kết nối cộng đồng

02/11/2019

02/11/2019
<!–59
19–>

Với mục tiêu nâng cao Trách nhiệm với Cộng đồng, Thành đoàn Hà Nội tổ chức “Ngày hội việc làm thanh niên Thủ đô” Lần thứ XI – Năm 2019 tại Trường Đại học Thành Đô, Ngày hội dự kiến thu hút 15.000 lượt người, với sự tham gia của 60 đơn vị, doanh nghiệp với hàng nghìn chỉ tiêu tuyển dụng lao động, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo dạy nghề cho lao động trẻ, thanh niên, sinh viên năm cuối ở các trình độ đại học, cao đẳng, công nhân kỹ thuật và nhiều vị trí lao động hấp dẫn đa dạng các lĩnh vực, ngành nghề, và nơi làm việc… Cụ thể:
– Tuyển dụng Đại học/Cao đẳng: 2320 chỉ tiêu
– Tuyển dụng lao động phổ thông/sinh viên: 952 chỉ tiêu
– Tuyển sinh du học, học nghề,…: 2000 chỉ tiêu


Tin tức khác

0934 078 668