Đại học Thành Đô

Home » Danh mục test » Cam kết đàm bảo chất lượng Trường Đại học Thành Đô

Cam kết đàm bảo chất lượng Trường Đại học Thành Đô

13/11/2018

13/11/2018

Trường Đại học Thành Đô được thành lập ngày 27 tháng 05 năm 2009, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô, với chức năng nhiệm vụ đào tạo nhân lực các ngành có trình độ Đại học, sau Đại học và Cao đẳng, nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập, phát triển kinh tế – xã hội và các nhiệm vụ khác theo quy định chung của các trường Đại học.

  • Địa chỉ: xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội
  • Website: www.thanhdo.edu.vn

Tin tức khác

0934 078 668