Edumind Chuyển hóa tư duy - Hướng nghiệp thành công

28/05/2018

Edumind với sinh viên: Chuyển hóa tư duy, hướng nghiệp thành công

Trường Đại học Thành Đô là một trong những trường đại học tại Việt Nam luôn đi tắt, đón đầu các phương pháp đào tạo mới, áp dụng vào chương trình đào tạo đại học, nhằm đổi mới căn bản và toàn diện đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học. Vừa qua, Trường Đại học Thành Đô tiến hành thực nghiệm mô hình học tập Edumind đối với sinh viên trong toàn trường thông qua tọa đàm “Chuyển hóa tư duy - Hướng nghiệp thành công”, với sự tham gia của khách mời Tiến sĩ Phan Tất Thứ, Chủ tịch Tổ hợp Tư vấn và Đào tạo KNV Group.

EduMind hay còn gọi là “Kỹ năng nhận diện và chuyển hóa tư duy học đường” - một mô hình được nghiên cứu và nhân bản từ mô hình “Kỹ năng nhận diện và chuyển hóa tư duy trong kinh doanh - BizMind”, dựa trên 4 mô thức tư duy: Tư duy phê phán sáng tạo, hệ thống, chiến lược và quy trình giải quyết vấn đề. EduMind là công cụ tư duy hữu hiệu giúp mọi người có thể nhận diện được phương pháp tư duy chủ yếu mà mình đang sử dụng hiện tại, đánh giá hiệu quả, điểm mạnh, điểm yếu của nó, từ đó thúc đẩy chuyển hóa tư duy sang những phương pháp linh hoạt, hiệu quả hơn trong từng tình huống hoàn cảnh và hướng tới sự chủ động và hoàn thiện trong cuộc sống.

Tiến sĩ Phan Tất Thứ, Chủ tịch Tổ hợp Tư vấn và Đào tạo KNV Group chia sẻ về mô hình Edumind tại tọa đàm

Nội dung của buổi tọa đàm xoay quanh bốn vấn đề lớn: Cảm nhận thiên hướng trí tuệ và trí thông minh; học tập theo phương pháp giải quyết 1 vấn đề; nhận diện mô thức tư duy và cách chuyển hóa; một số phương pháp và công cụ tư duy học tập và ứng dụng Edumind: Học - Hành - Nghề - Nghiệp.

Tại tọa đàm Tiến sĩ Phan Tất Thứ đã chia sẻ và đi sâu nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt trong vấn đề tư duy, kỹ năng và phương pháp giải quyết vấn đề trong sinh viên. Từ việc phân tích tư duy ở góc độ khoa học, từ đó khái quát nên những vấn đề lớn, Tiến sĩ Phan Tất Thứ đã giúp sinh viên Trường Đại học Thành Đô có cái nhìn mới về trí tuệ và năng lực, đồng thời ứng dụng vào giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống.

Sinh viên Nguyễn Xuân Tùng, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Thành Đô cho biết: “Sau khi áp dụng mô hình Edumind vào học tập, em đã thấy hiệu quả rõ rệt, đặc biệt trong quá trình làm việc nhóm, em cảm thấy mang lại kết quả tốt hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất, chúng em đã biết cách để giải quyết một vấn đề theo một quá trình khoa học và giúp mình đạt được mục đích đã đề ra.”

Không khí sôi nổi của tọa đàm “Chuyển hóa tư duy – Hướng nghiệp thành công”

Tiến sĩ Phan Tất Thứ nhấn mạnh: “Tư duy là quá trình trí tuệ nội tâm, sử dụng thông tin đầu vào, tích hợp thông tin đó với những cái đã biết, đã học, đã nhớ trước đây để tạo ra thông tin, kiến thức, ký ức, ý tưởng, quyết định và hành động mớiTư duy được sử dụng nhiều nhất khi chúng ta đương đầu giải quyết vấn đề, cân nhắc lựa chọn, đưa ra quyết định và lập kế hoạch hành động”.

Tại buổi tọa đàm , sinh viên thực hành phương pháp học Edumind bằng cách giải quyết một vấn đề với cách tiếp cận người học là trung tâm, linh hoạt giữa học cá nhân và học nhóm, trong đó giáo viên đóng vai trò là người thúc đẩy, hướng dẫn; quá trình học liên tục, kích thích tư duy, tích lũy nhanh kiến thức, khích lệ tự học và gắn kết 4 yếu tố học hành nghề nghiệp để đạt mục đích, kết quả. Sinh viên sôi nổi tham gia phương pháp học Edumind và thấy rõ hiệu quả học tập ngay trong buổi thực hành của tọa đàm “Chuyển hóa tư duy - Hướng nghiệp thành công”.

Em Nguyễn Thị Nhung, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Thành Đô tự tin chia sẻ: “Em thấy Edumind là một phương pháp học tập rất hữu ích, giúp chúng em giải quyết những vấn đề khó trong học tập cũng như cuộc sống một cách dễ dàng. Em nghĩ rằng, việc áp dụng Edumind trong học tập sẽ giúp chúng ta đạt nhiều kết quả hơn mong đợi”.

Sinh viên sôi nổi tham gia phương pháp học Edumind

Có thể nói, việc áp dụng mô hình học tập Edumind đã giúp sinh viên Trường Đại học Thành Đô thay đổi tư duy và phương pháp học tập tích cực, xác định rõ mục tiêu và phương pháp thực hiện, từ đó tạo động lực và tiết kiệm thời gian, mang lại hiệu quả học tập cao.

Sinh viên sôi nổi tham gia phương pháp học Edumind

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ