Đại học Thành Đô

Home » Giới thiệu Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm | Trường Đại học Thành Đô

Giới thiệu Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm | Trường Đại học Thành Đô

07/01/2019

07/01/2019

I. Chức năng của trung tâm Tuyển sinh và GTVL

Trung tâm Tuyển sinh và GTVL là đơn vị chức năng chuyên môn thuộc Trường Đại học Thành Đô, có nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng và Hội đồng cổ đông hoạch định và tổ chức công tác tuyển sinh, công tác giới thiệu việc làm, giới thiệu quảng bá hình ảnh của Nhà trường, tư vấn, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho học sinh sinh viên và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu.

II. Nhiệm vụ của trung tâm Tuyển sinh và GTVL

1. Nhiệm vụ công tác tuyển sinh

– Thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Lập kế hoạch, chiến lược tuyển sinh cho từng giai đoạn và cho từng năm học theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng xác định chỉ tiêu, nhóm ngành, ngành ưu tiên tuyển sinh theo từng năm học, lập kế hoạch tuyển sinh trình Hiệu trưởng phê duyệt để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận chỉ tiêu tuyển sinh cho từng năm học cụ thể;

– Đưa thông tin tuyển sinh của Trường lên các phương tiện thông tin đại chúng để thông tin tuyển sinh của Trường đến với thí sinh;

– Tổ chức công tác giới thiệu tuyên truyền về tuyển sinh trên địa bàn cả nước, đặc biệt là các tỉnh khu vực phía bắc từ Nghệ An trở ra. Liên hệ với các Sở Giáo dục và Đào tạo của các tỉnh và lãnh đạo các trường THPT để đưa thông tin tuyển sinh của Nhà trường đến với học sinh lớp 12.

– Thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh, tư vấn định hướng nghề nghiệp, lựa chọn ngành học phù hợp với khả năng của các em học sinh;

– Tổ chức bán, thu hồ sơ ĐKDT Đại học, Cao đẳng liên thông, Đại học liên thông và xử lý dữ liệu;

– Tổ chức các đợt thi tuyển sinh theo đúng quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo;

– Tổ chức xét tuyển nguyện vọng đối với những thí sinh không dự thi tại Trường Đại học Thành Đô;

– Lập danh sách trúng tuyển của từng đợt tuyển sinh, lên kế hoạch và thực hiện việc nhập học cho thí sinh trúng tuyển;

– Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình tuyển sinh hàng năm;

– Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo, việc làm và nhu cầu xã hội từ đó đánh giá nhu cầu đào tạo;

– Kết nối với người sử dụng lao động, nắm bắt nhu cầu về nguồn nhân lực để triển khai đào tạo theo nhu cầu xã hội;

– Quảng bá hình ảnh Nhà trường;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Nhiệm vụ giới thiệu việc làm

– Liên hệ, hợp tác và liên kết với các doanh nghiệp, người sử dụng lao động để giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên khi tốt nghiệp ra trường;

– Giới thiệu việc làm part time cho học sinh, sinh viên đang theo học tại Trường;

– Tìm kiếm các nguồn tài trợ cho sinh viên tài năng, sinh viên nghèo hiếu học;

– Tham gia hội chợ việc làm;

– Hỗ trợ các Khoa liên hệ nơi thực tập cho HSSV;

– Thực hiện các công tác giới thiệu việc làm cho sinh viên;

– Tìm hiểu nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã hội;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

(Cái bắt tay hợp tác giữa Hiệu trưởng ĐH Thành Đô và Đại diện 400 doanh nghiệp K-BIZ –

Hàn Quốc tại Việt Nam, đem lại cơ hội việc làm cho sinh viên TDU sau khi ra trường)

Tin tức khác

0934 078 668