Quản trị Khách sạn

19/06/2018

DANH MỤC CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Ngành học: Quản trị Khách sạn

Mã ngành: 7810201                        

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 4 năm               

Danh hiệu: Cử nhân

1. Mục tiêu đào tạo

1.1.Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị khách sạn có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị khách sạn trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế, có kĩ năng thực hành về quan hệ quốc tế và năng lực giao tiếp xã hội, sử dụng được một ngoại ngữ trong giao tiếp và trong công tác chuyên môn. Cử nhân Quản trị khách sạn có thể làm việc cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam, nước ngoài, các tổ chức quốc tế ...

1.2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức

-Đạt chuẩn kiến thức của trình độ Đại học theo ngành Quản trị kinh doanh và chuyên ngành đào tạo Quản trị doanh nghiệp khách sạn:

+ Đảm bảo nền kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc  gia ngành Quản trị kinh doanh

+ Có kiến thức cơ bản cơ sở ngành và ngành

+ Nắm vững kiến thức chuyên ngành và thực tiễn về Quản trị khách sạn,

- Nắm vững kiến thức nền tảng để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn;

- Biết vận dụng các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn của ngành;

- Kiến thức về thương mại điện tử nhằm phát triển tư duy sáng tạo, định hướng kinh doanh, lên ý tưởng khởi nghiệp; tự phát triển ý tưởng kinh doanh trên nền tảng website, thiết bị di động (IOS, Android); tiếp thị trực tuyến, tiếp thị nội dung trên nền tảng Facebook, Google, Youtube; quản trị đơn hàng, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực; phát triển hệ thống và chăm sóc khách hàng, nhà cung cấp.

- Kiến thức ngoại ngữ (Tiếng Anh) đạt chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 - Khung tham chiếu về trình độ ngoại ngữ chung châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

- Kiến thức tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

Về kỹ năng:

- Có kỹ năng chuyên môn:

+ Lập và triển khai kế hoạch nghiên cứu và phát triển giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh khách sạn;

+ Hoạch định chiến lược; chính sách; kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Hoạch định và triển khai các tác nghiệp cơ bản của doanh nghiệp khách sạn;

+ Lập các chương trình marketing khách sạn, du lịch và quảng bá du lịch.

+ Thực hành các nghiệp vụ cơ bản của doanh nghiệp khách sạn.

- Có kỹ năng học tập có hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức;

- Có kỹ năng phản biện, phê phán, đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành.

- Kỹ năng mềm: có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm theo yêu cầu của môi trường làm việc sau này.

Về thái độ

- Có ý thức tích cực, chủ động và ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Về kiến thức

-Đạt chuẩn kiến thức của trình độ Đại học theo ngành Quản trị kinh doanh và chuyên ngành đào tạo Quản trị doanh nghiệp khách sạn:

+ Đảm bảo nền kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc  gia ngành Quản trị kinh doanh

+ Có kiến thức cơ bản cơ sở ngành và ngành

+ Nắm vững kiến thức chuyên ngành và thực tiễn về Quản trị khách sạn,

- Nắm vững kiến thức nền tảng để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn;

- Biết vận dụng các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn của ngành;

- Kiến thức về thương mại điện tử nhằm phát triển tư duy sáng tạo, định hướng kinh doanh, lên ý tưởng khởi nghiệp; tự phát triển ý tưởng kinh doanh trên nền tảng website, thiết bị di động (IOS, Android); tiếp thị trực tuyến, tiếp thị nội dung trên nền tảng Facebook, Google, Youtube; quản trị đơn hàng, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực; phát triển hệ thống và chăm sóc khách hàng, nhà cung cấp.

- Kiến thức ngoại ngữ (Tiếng Anh) đạt chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 - Khung tham chiếu về trình độ ngoại ngữ chung châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

- Kiến thức tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

Về kỹ năng:

- Có kỹ năng chuyên môn:

+ Lập và triển khai kế hoạch nghiên cứu và phát triển giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh khách sạn;

+ Hoạch định chiến lược; chính sách; kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Hoạch định và triển khai các tác nghiệp cơ bản của doanh nghiệp khách sạn;

+ Lập các chương trình marketing khách sạn, du lịch và quảng bá du lịch.

+ Thực hành các nghiệp vụ cơ bản của doanh nghiệp khách sạn.

- Có kỹ năng học tập có hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức;

- Có kỹ năng phản biện, phê phán, đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành.

- Kỹ năng mềm: có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm theo yêu cầu của môi trường làm việc sau này.

Mức tự chủ và tự chịu trách nhiệm

- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Cử nhân ngành Quản trị Khách sạn có khả năng đảm nhiệm các công việc sau:

- Bộ phận quản trị sản xuất; tác nghiệp bàn; buồng; bar; lễ tân; chế biến;

- Bộ phận quản trị bán và marketing sản phẩm dịch vụ khách sạn, du lịch;

- Bộ phận quản trị khách hàng

- Bộ phận quản trị nhân sự của khách sạn, nhà hàng

- Bộ phận vui chơi giải trí của khách sạn

- Bộ phận quản trị thiết bị của khách sạn, nhà hàng

- Bộ phận quầy hàng của khách sạn

- Bộ phận kinh doanh tổng hợp của các khu du lịch, khách sạn, resort

4. Khả năng học tập nâng cao trình độ

- Có khả năng học tiếp các bậc học Thạc sỹ, Tiến sỹ.

- Có khả năng tham gia các chương trình Học giả của các quỹ nước ngoài

I. QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN LÀ GÌ?

Ngành Quản trị khách sạn (Hotel Management) là ngành học quản lý và tổ chức các hoạt động của khách sạn một cách hiệu quả và hợp lý. Người quản lý phải lập các báo cáo kết quả tài chính, các bản thu - chi; lập ra quy tắc trong việc quản lý nhân sự, quản lý tỷ lệ phòng bán ra và phòng còn trống, quản lý việc chế biến thực phẩm…

>> Mã Ngành: 7810201 - Hệ Đại học
>> Tổ hợp xét tuyển: D96, A01, D01, C00

II. SỨC HÚT CỦA NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Hiện nay, du lịch Việt Nam đang trên đà phát triển vô cùng mạnh mẽ, nhanh chóng trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Đây được coi như là đầu tàu kéo theo đó là sự phát triển của các ngành kinh tế khác, theo đó các khách sạn, resort cũng ngày càng tăng lên cả về mặt số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng các nhu cầu dịch vụ về du lịch.

 Mặc dù chịu sự tác động của dịch Covid - 19 nhưng hiện nay du lịch Việt Nam vẫn được xem là ngành có triển vọng phát triển tốt so với nhiều quốc gia khác trên thế giới vì đã kiểm soát được tốt dịch bệnh. Do đó, Việt Nam vẫn sẽ là điểm đến du lịch có sức hấp dẫn lớn, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.


Đăng ký ngay tại đây!

III. MÔN HỌC TIÊU BIỂU

Nếu bạn có đam mê với ngành Quản trị Khách sạn, đây là cơ hội để bạn theo đuổi giấc mơ học tập của mình tại Đại học Thành Đô cùng những trải nghiệm đầy lý thú với các môn học hấp dẫn như:

>> Quản trị dịch vụ Khách sạn – Nhà hàng

>> Quản trị lễ tân

>> Quản trị Buồng phòng

>> Quản trị bàn – bar

>> Quản trị sự kiện

>> Quản trị Nhân lực

>> Quản trị Kinh doanh lữ hành

>> Luật lưu trú

>> Tiếp thị du lịch

IV. LÝ DO NÊN CHỌN HỌC QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN TẠI TDD

Chọn học ngành Quản Trị Khách Sạn tại trường Đại học Thành Đô, sinh viên sẽ có được:

Chương trình đào tạo cốt lõi:

HỌC TRẢI NGHIỆM theo định hướng: Học – Hành – Nghề - Nghiệp nhằm phát triển ba nền tảng chính cho người học: thái độ, kiến thức và kỹ năng.

Phương pháp đào tạo: Phát triển năng lực tự chủ của người học (learner autonomy) bằng phương pháp “Học tập qua các Dự án” (Project-Work Development), ứng dụng mô hình Học kết hợp (blended learning).

Đào tạo theo yêu cầu công việc (work-intergrated learning): sự tham gia của các chuyên gia đang làm việc trong ngành Du lịch, Khách sạn trong các khâu của quá trình đào tạo: thẩm định chương trình, thiết kế và triển khai môn học, định hướng nghề nghiệp; hướng dẫn dự án; tham gia giảng dạy; Chương trình thực tập doanh nghiệp (OJT) mang lại cho sinh viên cơ hội ứng dụng kiến thức nền tảng vào thực tiễn. 

Học trải nghiệm:

>> Có cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp tại các cơ sở kinh doanh lưu trú dưới sự hướng dẫn của nhà trường và các cơ sở kinh doanh trong khuôn khổ chương trình kiến tập nghề nghiệp và thực tập chuyên ngành bởi Đại học Thành Đô có hệ thống kết nối bền chặt với các khu du lịch nổi tiếng như Bà Nà hills, FLC Sầm Sơn hay những khách sạn nổi tiếng InterContinental Hanoi Landmark 72, Crowne Plaza West Hà Nội, Novotel Hà Nội ……   .

>> Đội ngũ giảng viên giảng dạy tận tâm, nhiệt tình có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị Khách sạn, Du lịch.

>> Được nhà trường đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất (phòng học, thư viện, ký túc xá, nhà ăn, nhà thể chất...), trang thiết bị, vật tư, nguyên liệu phục vụ dạy và học tập.


Sinh viên Đại học Thành Đô học thực tế nghiệm tại Khách sạn Novotel Hà Nội

Cam kết việc làm:
Sinh viên trong quá trình học được nhà trường giới thiệu việc làm; đảm bảo sau khi tốt nghiệp 100% sinh viên đạt chuẩn đầu ra được nhà trường giải quyết việc làm ở trong nước và ngoài nước với mức thu nhập từ 7.000.000đ - 12.000.000đ/ tháng.

V. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

>> Đại học Thành Đô đào tạo ngành Quản trị Khách sạn với các kỹ năng nghiệp vụ khách sạn theo tiêu chuẩn của Tổng cục Du lịch Việt Nam và quốc tế;
>> Ngành Quản trị Khách sạn tại Đại học Thành Đô cung cấp cho sinh viên các kiến thức, nghiệp vụ về nhà hàng - khách sạn như: kinh doanh lưu trú, quản lý hệ thống phòng, quản lý nhân viên, giao tiếp khách hàng, chuẩn bị sự kiện…
>> Sinh viên tốt nghiệp “chắc chắn” đảm trách tốt công tác chuyên môn về quản trị lễ tân, quản trị phòng, quản trị ẩm thực, quản trị nhân sự, quản trị khu resort, marketing trong nhà hàng – khách sạn, văn hóa ẩm thực,… và có kỹ năng xử lý các tình huống, sự cố liên quan đến nghiệp vụ khách sạn phát sinh trong thực tế.


Sinh viên TDD giao lưu cùng các doanh nhân thành đạt - Shark Phạm Thành Hưng

VI. HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

Ngoài các hoạt động trên lớp, Sinh viên Đại học Thành Đô được tham gia học tập với hình thức trải nghiệm theo từng môn học cụ thể hay thực tập tại các khu du lịch, khách sạn hàng đầu Việt Nam. Người học còn có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa như tham dự các câu lạc bộ đặc trưng của ngành như: Câu lạc bộ Du lịch, Câu lạc bộ ngoại ngữ và các hoạt động khác như: Chân có giày và các hoạt động thiện nguyện khác do Đoàn trường tổ chức


Hoạt động Thể dục, thể thao dành cho sinh viên TDD

VII. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Sinh viên ngành Quản Trị Khách Sạn của Đại học Thành Đô sau khi ra trường có thể đảm nhiệm tốt các công việc sau:
>> Giảng dạy, nghiên cứu về Quản trị kinh doanh nhà hàng, khách sạn tại các trường đại học, cao đẳng…
>> Quản lý bộ phận Nhà hàng, quản lý bộ phận Phòng trong các khách sạn đạt chuẩn
>> Quản lý hoặc chuyên viên các bộ phận tiền sảnh – lễ tân, phòng, ẩm thực, bếp, hội nghị yến tiệc, nhân sự, tài chính – kế toán, kinh doanh – tiếp thị, hành chính, nhân lực, tài chính, marketing,… tại các resort, khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí.
>> Cán bộ điều hành, tiếp thị, nhân sự, tài chính tại các cơ quan nghiên cứu, kinh doanh du lịch trong và ngoài nước
>> Làm việc tại các cơ sở quản lý về du lịch như Tổng cục du lịch, các sở du lịch ở các địa phương,…

VIII. HỌC PHÍ - HỌC BỔNG

HỌC PHÍ:
Học phí toàn khóa = Mức học phí/tín chỉ x Tổng số tín chỉ mỗi ngành đào tạo
Học phí ngành Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch): 420.000 (VNĐ/tín chỉ)
Tổng số tín chỉ ngành Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch): 149 (tín chỉ)

HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN:
Học bổng toàn phần: Trị giá: 100% học phí toàn khóa học
Học bổng bán phần: Trị giá 50% học phí toàn khóa học.
Học bổng công nghệ: Trị giá mỗi suất là một máy tính bảng Samsung.
Học bổng hỗ trợ học tập: Trị giá 20% học phí toàn khóa học

 

IX. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN
Năm 2021, Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh ngành Quản trị Khách sạn theo 02 phương thức:
>> Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT.
>> Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

Hồ sơ xét tuyển:
- 01 bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (công chứng);
- 01 bản sao Học bạ THPT (công chứng);
- 01 bản sao Chứng minh thư nhân dân, 01 bản sao Giấy khai sinh; 02 ảnh 3*4.

Lưu ý:
Những thí sinh chưa tốt nghiệp THPT: Đăng ký xét tuyển online để nhận hướng dẫn cụ thể cách thức và tư vấn ngành nghề
Đăng ký xét tuyển online tại đây: 
Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT: nộp đầy đủ Hồ sơ để được xét và công nhận trúng tuyển theo quy định.
Mọi thắc mắc về các vấn đề liên quan, mời bạn đặt câu hỏi để được tư vấn: 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Trường Đại học Thành Đô
Km 15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline: 0934.07.8668/ 094.191.3658
Facebook: Đại học Thành Đô

Xem thêm:

Ngành Quản trị Khách sạn xét tuyển những tổ hợp môn nào?

Ngành Việt Nam học là gì? Ra trường làm gì?

Ngành Việt Nam học xét tuyển những tổ hợp môn nào?

Ngành Công nghệ thông tin là gì? Ra trường làm gì?

Ngành Ngôn ngữ Anh là gì? Ra trường làm gì?

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ