Quản trị Văn phòng

19/06/2018

DANH MỤC CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Ngành học: Quản trị văn phòng

Mã ngành: 7340406                        

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 4 năm               

Danh hiệu: Cử nhân

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

  Đào tạo cử nhân Quản trị văn phòng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị, điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức

- Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực Quản trị văn phòng; nắm vững kiến thức lý luận chung về văn bản, quy trình quản lý văn bản đi và đến hình thành trong hoạt động  của cơ quan tổ chức, nắm chắc kiến thức về khoa học quản trị, văn phòng và quản trị văn phòng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị văn phòng. Các mô hình tổ chức hoạt động của văn phòng trong các cơ quan nhà nước, tổ chứ xã hội. Đồng thời có kiến thức chuyên sâu hơn về quản trị văn phòng: như nghiệp vụ thư ký lễ tân văn phòng, các công việc về nhân sự, quản lý hệ thống thông tin.....Và các môn học về kỹ năng hành chính như soản thảo và ban hành văn bản, quản lý lưu trữ và khai thác hồ sơ.

- Kiến thức về thương mại điện tử nhằm phát triển tư duy sáng tạo, định hướng kinh doanh, lên ý tưởng khởi nghiệp; tự phát triển ý tưởng kinh doanh trên nền tảng website, thiết bị di động (IOS, Android); tiếp thị trực tuyến, tiếp thị nội dung trên nền tảng Facebook, Google, Youtube; quản trị đơn hàng, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực; phát triển hệ thống và chăm sóc khách hàng, nhà cung cấp.

- Kiến thức ngoại ngữ (Tiếng Anh) đạt chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 - Khung tham chiếu về trình độ ngoại ngữ chung châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

- Kiến thức tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

Về kỹ năng

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành Quản trị văn phòng trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ và khoa học kinh tế để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực Quản trị văn phòng; có năng lực dẫn dắt chuyên môn hành chính để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền; Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến lĩnh vực kinh tế,Quản trị văn phòng; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn;

- Kỹ năng mềm: Có kỹ năng hoạt động độc lập và phối hợp hoạt động theo nhóm; Kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo; Sử dụng thành thạo các phần mềm cho lĩnh vực Quản trị văn phòng, phần mềm lập kế hoạch và khai thác thông tin trên internet; Sử dụng tiếng Anh trong giao dịch, đàm phán, giải quyết công việc; Thành thạo các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và truyền thông...

Về thái độ

- Có thái độ tích cực, chủ động dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Về kiến thức

- Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực Quản trị văn phòng; nắm vững kiến thức lý luận chung về văn bản, quy trình quản lý văn bản đi và đến hình thành trong hoạt động  của cơ quan tổ chức, nắm chắc kiến thức về khoa học quản trị, văn phòng và quản trị văn phòng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị văn phòng. Các mô hình tổ chức hoạt động của văn phòng trong các cơ quan nhà nước, tổ chứ xã hội. Đồng thời có kiến thức chuyên sâu hơn về quản trị văn phòng: như nghiệp vụ thư ký lễ tân văn phòng, các công việc về nhân sự, quản lý hệ thống thông tin.....Và các môn học về kỹ năng hành chính như soản thảo và ban hành văn bản, quản lý lưu trữ và khai thác hồ sơ.

- Kiến thức về thương mại điện tử nhằm phát triển tư duy sáng tạo, định hướng kinh doanh, lên ý tưởng khởi nghiệp; tự phát triển ý tưởng kinh doanh trên nền tảng website, thiết bị di động (IOS, Android); tiếp thị trực tuyến, tiếp thị nội dung trên nền tảng Facebook, Google, Youtube; quản trị đơn hàng, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực; phát triển hệ thống và chăm sóc khách hàng, nhà cung cấp.

- Kiến thức ngoại ngữ (Tiếng Anh) đạt chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 - Khung tham chiếu về trình độ ngoại ngữ chung châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

- Kiến thức tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

Về kỹ năng

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành Quản trị văn phòng trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ và khoa học kinh tế để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực Quản trị văn phòng; có năng lực dẫn dắt chuyên môn hành chính để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền; Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến lĩnh vực kinh tế,Quản trị văn phòng; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn;

- Kỹ năng mềm: Có kỹ năng hoạt động độc lập và phối hợp hoạt động theo nhóm; Kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo; Sử dụng thành thạo các phần mềm cho lĩnh vực Quản trị văn phòng, phần mềm lập kế hoạch và khai thác thông tin trên internet; Sử dụng tiếng Anh trong giao dịch, đàm phán, giải quyết công việc; Thành thạo các kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và truyền thông...

Mức tự chủ và tự chịu trách nhiệm

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Cử nhân ngành Quản trị văn phòng khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm các công việc sau: 

+ Thư ký tổng hợp, quản trị viên hành chính văn phòng, chuyên viên văn phòng, nhân viên văn thư – lưu trữ trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp, trợ lý hành chính cho các cấp lãnh đạo, các cấp quản lý. 

+ Cán bộ phụ trách, quản lý và điều hành các hoạt động văn phòng của cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức kinh tế – chính trị – xã hội, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 

+ Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy tại các Viện, Trường THCN; CĐ; ĐH.

4. Khả năng học tập nâng cao trình độ

- Có khả năng học tiếp các bậc học Thạc sỹ, Tiến sỹ.

- Có khả năng tham gia các chương trình Học giả của các quỹ nước ngoài

I. NGÀNH QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG LÀ GÌ?

Mã Ngành: 7340406     

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D96, C00

Quản trị văn phòng là một ngành liên quan đến việc Xây dựng kế hoạch, thiết kế, triển khai thực hiện, theo dõi đánh giá và đảm bảo quá trình làm việc trong một văn phòng của một tổ chức luôn đạt năng suất và hiệu quả. Tại Việt Nam, ngành quản trị văn phòng có từ khá sớm, cung cấp nguồn nhân lực cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính phủ.

II. SỨC HÚT CỦA NGÀNH

>> Bộ phận Văn phòng luôn tồn tại và tất yếu cần thiết trong hệ thống các cơ quan nhà nước, từ trung ương đến địa phương. Hàng năm, các cơ quan này đều có nhu cầu tuyển dụng bổ sung các vị trí chuyên viên, nhân viên hành chính, văn phòng, quản lý,... Chỉ tính riêng văn phòng cấp bộ và cấp tỉnh, cấp huyện, hàng năm đều tuyển dụng thêm rất nhiều vị trí có liên quan đến nhân sự ngành Quản trị văn phòng.
>> Ở Việt Nam hiện nay có hàng ngàn các tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội. Đặc biệt số lượng các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nước ngoài hoạt động ở Việt Nam đang ngày càng tăng. Những tổ chức này đều cần có đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên văn phòng để duy trì và triển khai hoạt động và làm cầu nối trong quan hệ giao tiếp với nhà nước và với các tổ chức khác.
>> Lý do chính dẫn đến cầu về nhân lực trong lĩnh vực QTVP tăng cao bởi vì Văn phòng là bộ phận không thể thiếu trong tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và trường học. Văn phòng là nơi bộ máy lãnh đạo bàn thảo và ban hành các quyết định quản lí, là trụ sở liên lạc và giao dịch chính thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp với các cơ quan, đối tác bên ngoài. Văn phòng là nơi thu thập và xử lí thông tin, là nơi tổ chức và theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các quyết định quản lí đã được ban hành. Văn phòng là bộ phận tham mưu đắc lực cho các cấp lãnh đạo và quản lí trong việc tổ chức, điều hành hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp....


Đại học Thành Đô xét tuyển ngành Quản trị Văn phòng năm 2020

III. MÔN HỌC TIÊU BIỂU
>> Quản trị văn phòng
>> Quản trị hệ thống thông tin;
>> Quản trị nhân sự văn phòng;
>> Quản trị cơ sở vật chất;
>> Nghiệp vụ thư kí, lễ tân văn phòng; 
>> Nghiệp vụ tham mưu, tổng hợp; Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;
>> Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng…
>> Kĩ năng soạn thảo và ban hành văn bản;
>> Kĩ năng quản lí, khai thác hồ sơ;
>> Kĩ năng giao tiếp;
>> Kĩ năng tổ chức hội họp và sự kiện; Kĩ năng tham mưu;
>> Kĩ năng thuyết trình;
>> Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin
>> Kĩ năng quản lí thời gian
>> Kĩ năng kiểm soát và giải quyết xung đột

IV. LÝ DO NÊN CHỌN HỌC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI TDD

Mục tiêu đào tạo:
Sinh viên Đại học Thành Đô được đào tạo về Quản trị văn phòng nhằm giúp lãnh đạo trong thu thập, xử lý thông tin; tham mưu và đề xuất các phương án giải quyết vấn đề; giúp lãnh đạo quản trị hệ thống thông tin hiệu quả và ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng hệ thống quy trình chuẩn cho hoạt động của văn phòng; soạn thảo và chuyển giao văn bản; lưu trữ hồ sơ; tổ chức sự kiện, hội họp và truyền thông, quảng bá, giới thiệu hình ảnh cơ quan; đảm bảo cơ sở vật chất và phương tiện làm việc; liên lạc, giao dịch và có quan hệ tốt với công dân, tổ chức, đối tác, khách hàng…


Sinh viên ngành Quản trị Văn Phòng – TDD học thực tế tại ngân hàng VietinBank

Chương trình đào tạo cốt lõi:
HỌC TRẢI NGHIỆM theo định hướng: Học – Hành – Nghề - Nghiệp nhằm phát triển ba nền tảng chính cho người học: thái độ, kiến thức và kỹ năng.

Phương pháp đào tạo: Phát triển năng lực tự chủ của người học (Learner Autonomy) bằng phương pháp “Học tập qua các Dự án” (Project-Work Development), ứng dụng mô hình Học kết hợp (Blended Learning).

Đào tạo theo yêu cầu công việc (Work-intergrated Learning): sự tham gia của các chuyên gia đang làm việc trong ngành Du lịch, Khách sạn trong các khâu của quá trình đào tạo: thẩm định chương trình, thiết kế và triển khai môn học, định hướng nghề nghiệp; hướng dẫn dự án; tham gia giảng dạy; Chương trình thực tập doanh nghiệp (OJT) mang lại cho sinh viên cơ hội ứng dụng kiến thức nền tảng vào thực tiễn. 

Học trải nghiệm:

Sinh viên ngành Quản trị văn phòng Đại học Thành Đô thường xuyên được Nhà trường và khoa tổ chức đi thực tập thực tế tại Văn phòng của các cơ quan và doanh nghiệp ngay từ năm thứ nhất và trong suốt thời gian học. Hiện nay Trường Đại học Thành Đô có mối quan hệ với nhiều cơ quan và doanh nghiệp nhằm hợp tác đào tạo trong quá trình sinh viên theo học tại trường, qua đó các kiến thức lý luận được gắn liền với thực tiễn, giúp cho các em sinh viên có được kinh nghiệm làm việc ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Chính sách việc làm: Cam kết hỗ trợ việc làm cho toàn bộ sinh viên tất của ngành.

V. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi sinh viên ngành Quản trị văn phòng Trường Đại học Thành Đô tốt nghiệp có thể đảm nhận tốt những vị trí việc làm dưới đây:
>> Chuyên viên, nhân viên văn phòng làm việc tại các bộ phận hành chính - tổng hợp; hành chính - tổ chức; hành chính - nhân sự ... trong Văn phòng các cơ quan nhà nước, Văn phòng các tổ chức xã hội từ trung ương đến địa phương và Văn phòng doanh nghiệp;...
>> Nhân viên hành chính, lễ tân, văn thư, lưu trữ, thư ký văn văn phòng hoặc trợ lý hành chính tại Văn phòng của tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức; các chương trình, dự án;
>> Có khả năng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo hoặc phụ trách bộ phận hành chính, văn phòng tại các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác;
>> Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về văn phòng và quản trị văn phòng bậc Trung cấp, Cao đẳng và một số trường đại học;
>> Sau khi tốt nghiệp hệ cử nhân, các sinh viên có cơ hội học lên bậc Cao học, trở thành thạc sĩ ngành Quản trị văn phòng hay các ngành về quản lý, quản trị.

VI. HỌC PHÍ - HỌC BỔNG

HỌC PHÍ
Học phí toàn khóa = Mức học phí/tín chỉ x Tổng số tín chỉ mỗi ngành đào tạo
Học phí ngành Quản trị Văn phòng: 420.000 (VNĐ/tín chỉ)
Tổng số tín chỉ ngành Quản trị Văn phòng: 149 (tín chỉ)

HỌC BỔNG

Học bổng toàn phần: Trị giá: 100% học phí toàn khóa học

Học bổng bán phần: Trị giá 50% học phí toàn khóa học.

Học bổng công nghệ: Trị giá mỗi suất là một máy tính bảng Samsung.

Học bổng hỗ trợ học tập: Trị giá 20% học phí toàn khóa học

VII. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Năm 2021, Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh Quản trị Văn phòng theo 02 phương thức:
>> Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT

>> Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

Lưu ý:
Những thí sinh chưa tốt nghiệp THPT: Đăng ký xét tuyển online để nhận hướng dẫn cụ thể cách thức và tư vấn ngành nghề
Đăng ký xét tuyển online tại đây:
Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT: nộp đầy đủ Hồ sơ để được xét và công nhận trúng tuyển theo quy định.
Mọi thắc mắc về các vấn đề liên quan, mời bạn đặt câu hỏi để được tư vấn: 

Hồ sơ xét tuyển:
- 01 bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (công chứng);
- 01 bản sao Học bạ THPT (công chứng);
- 01 bản sao Chứng minh thư nhân dân, 01 bản sao Giấy khai sinh; 02 ảnh 3*4.

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Khoa Kinh tế -Trường Đại học Thành Đô
Km 15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.
Hotline0934.07.8668
0983 113 969
Facebook: Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Thành Đô Hoặc Đại học Thành Đô

Xem thêm: 

Ngành Quản trị Văn phòng xét tuyển những tổ hợp môn nào?

Có nên học ngành Quản trị Văn phòng?

Ngành Công nghệ thông tin là gì? ra trường làm gì?

Ngành Ngôn ngữ Anh là gì? ra trường làm gì?

Tại sao nên học ngành Ngôn ngữ Anh?

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ