Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

20/04/2018

DANH MỤC CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Ngành học: Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử

Mã ngành: 7510301                        

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 4 năm               

Danh hiệu: Kỹ sư

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

- Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử.

- Nhận thức: Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin – Tư­ tưởng Hồ Chí Minh, về đ­ường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những vấn đề cấp bách của thời đại... Hiểu biết lịch sử đấu tranh của Đảng cộng sản Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

- Đạo đức: Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lập trư­ờng quan điểm của giai cấp công nhân. Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Khiêm tốn, cần cù, giản dị, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần làm chủ tập thể, tha thiết yêu nghề, hăng say học tập để trở thành ngư­ời cán bộ toàn diện.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, có tư duy khoa học, năng động sáng tạo, có lương tâm nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp và ý thức cộng đồng.

- Có trình độ lý thuyết và kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng tự đào tạo và nâng cao trình độ để làm việc.

1.2 Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức

- Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực điện, điện tử; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; khai thác, vận hành, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện, điện tử mạng cung cấp điện cho các xí nghiệp công nghiệp và công trình dân dụng; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực điện, điện tử để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; nghiên cứu triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ ứng dụng điện năng; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực điện, điện tử; tổ chức quản lý, chỉ đạo sản xuất, tham gia dự án phát triển sản xuất công nghiệp hoặc các ngành liên quan đến kỹ thuật điện, điện tử.

- Kiến thức về thương mại điện tử nhằm phát triển tư duy sáng tạo, định hướng kinh doanh, lên ý tưởng khởi nghiệp; tự phát triển ý tưởng kinh doanh trên nền tảng website, thiết bị di động (IOS, Android); tiếp thị trực tuyến, tiếp thị nội dung trên nền tảng Facebook, Google, Youtube; quản trị đơn hàng, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực; phát triển hệ thống và chăm sóc khách hàng, nhà cung cấp.

- Kiến thức ngoại ngữ (Tiếng Anh) đạt chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 - Khung tham chiếu về trình độ ngoại ngữ chung châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

- Kiến thức tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

Về kỹ năng

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành điện, điện tử trong những bối cảnh khác nhau: Phân tích, đánh giá, đưa ra các giải pháp khắc phục các vấn đề điện, điện tử, điện ô tô;; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực điện, điện tử: Vận hành, lắp đặt, thi công các công trình điện, điện tử, điện tự động tại các nhà máy, xí nghiệp, công nghiệp và dân dụng; Chuyển giao công nghệ, quản lý, sửa chữa, bảo trì hệ thống điện, điện tử, điện ô tô.; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền;Có kỹ năng sử dụng các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành để mô phỏng, tính toán các vấn đề thực tế trong các công trình công nghiệp và dân dụng;

- Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc theo nhóm hoặc làm việc độc lập

Về thái độ

- Tích cực tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên mônnghiệp vụ;

- Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thôngthường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật;

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể;

- Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Về kiến thức

- Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực điện, điện tử; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; khai thác, vận hành, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện, điện tử mạng cung cấp điện cho các xí nghiệp công nghiệp và công trình dân dụng; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực điện, điện tử để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; nghiên cứu triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ ứng dụng điện năng; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực điện, điện tử; tổ chức quản lý, chỉ đạo sản xuất, tham gia dự án phát triển sản xuất công nghiệp hoặc các ngành liên quan đến kỹ thuật điện, điện tử.

- Kiến thức về thương mại điện tử nhằm phát triển tư duy sáng tạo, định hướng kinh doanh, lên ý tưởng khởi nghiệp; tự phát triển ý tưởng kinh doanh trên nền tảng website, thiết bị di động (IOS, Android); tiếp thị trực tuyến, tiếp thị nội dung trên nền tảng Facebook, Google, Youtube; quản trị đơn hàng, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực; phát triển hệ thống và chăm sóc khách hàng, nhà cung cấp.

- Kiến thức ngoại ngữ (Tiếng Anh) đạt chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 - Khung tham chiếu về trình độ ngoại ngữ chung châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

- Kiến thức tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

Về kỹ năng

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành điện, điện tử trong những bối cảnh khác nhau: Phân tích, đánh giá, đưa ra các giải pháp khắc phục các vấn đề điện, điện tử, điện ô tô;; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực điện, điện tử: Vận hành, lắp đặt, thi công các công trình điện, điện tử, điện tự động tại các nhà máy, xí nghiệp, công nghiệp và dân dụng; Chuyển giao công nghệ, quản lý, sửa chữa, bảo trì hệ thống điện, điện tử, điện ô tô.; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền;Có kỹ năng sử dụng các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành để mô phỏng, tính toán các vấn đề thực tế trong các công trình công nghiệp và dân dụng;

- Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc theo nhóm hoặc làm việc độc lập

Mức tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo;

- Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau;

- Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên mônnghiệp vụ;

- Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thôngthường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật;

- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể;

- Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Kỹ sư ngành CNKT Điện, Điện tử sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm các công việc sau:

- Các Viện, Trung tâm nghiên cứu, trường Đại học

+ Nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Điện tử – tin học – Tự động hóa, Viện Ứng dụng công nghệ, Trung tâm thiết kế vi mạch, các Khu công nghệ cao, …

+ Giảng viên hoặc nghiên cứu viên tại các trường Đại học có chuyên ngành Điện tử Tự động hóa trong nước.

- Các doanh nghiệp sản xuất trong nước và nước ngoài trong tất cả các lĩnh vực

+ Kỹ sư thiết kế, vận hành, bảo trì kỹ thuật ở các dây chuyền sản xuất hiện đại trong công nghiệp như dây chuyền lắp ráp ô tô, tự động hóa phục vụ hàng không, nhà máy điện, các nhà máy chế biến thực phẩm, dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng, dây chuyền sản xuất các thiết bị điện tử dân dụng,…

+ Dễ dàng có được cơ hội làm việc tại các tập đoàn về lĩnh vực điện, điện tử mạnh trên thế giới cũng như tại Việt nam như: Tập đoàn General Electrics - Mỹ, tập đoàn Siemens - Đức, tập đoàn Hitachi - Nhật Bản, tập đoàn Panasonic - Nhật Bản, tập đoàn Toshiba - Nhật Bản, tập đoàn Samsung – Hàn Quốc, tập đoàn Huyndai – Hàn Quốc ...

- Các doanh nghiệp tư vấn kỹ thuật, kinh doanh thiết bị tự động hoặc chuyển giao công nghệ

+ Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể trở thành các chuyên viên tư vấn, thiết kế, phân tích mô phỏng nhằm cung cấp giải pháp công nghệ theo yêu cầu của khách hàng là các đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc hành chính sự nghiệp.

+ Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật hoặc giới thiệu sản phẩm cho các tập đoàn sản xuất thiết bị tự động có uy tín trong nước và thế giới (Siemens, ABB, Schneider, Bosch,…).

+ Quản lý và triển khai thiết kế, bảo trì, sửa chữa, cải tiến nâng cấp các hệ thống tự động hóa; dự toán kinh phí, kỹ thuật, thiết bị và nhân lực, thời gian thực hiện; cập nhật và thống kê thông tin về pháp luật, kỹ thuật và công nghệ mới.

+ Kỹ sư ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử sẽ là những cán bộ chủ chốt trong việc quản lý, làm việc tại các công ty nước ngoài, các công ty liên doanh hoặc các công ty trong nước sản xuất và kinh doanh trang thiết bị y tế, các công ty điện tử viễn thông, các công ty phần mềm ứng dụng.

4. Khả năng học tập nâng cao trình độ

- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc học cao học và nghiên cứu sinh để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và có thể tham gia giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng,...

I. NGÀNH CNKT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?

Mã ngành: 7510301
Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử là sự kết hợp các lĩnh vực: Điện tử y sinh, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Điều khiển tự động hóa, Công nghệ sinh học,Y học để tạo ra các ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong các lĩnh vực của đời sống và chăm sóc sức khỏe của người dân.

II. SỨC HÚT CỦA NGÀNH

Trong nhiều năm qua, nhu cầu nguồn nhân lực về lĩnh vực Kỹ thuật điện, điện tử là rất lớn và phong phú. Hơn thế nữa, Việt Nam đã và đang hội nhập với các nền kinh tế trên thế giới. Các công ty, tập đoàn lớn có xu hướng chuyển dịch kinh tế, đầu tư phát triển mạnh vào nước ta như: Intel, Samsung, LG,…. Theo dự báo, trong vài năm tới Việt Nam sẽ là một trong những trung tâm chế tạo sản phẩm điện tử lớn trong các nước ASEAN.

Do đó, sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điện, điện tử có thể đảm nhận các vị trí như: chuyên viên kỹ thuật hoặc tư vấn thiết kế, vận hành, bảo trì mạng lưới điện tại các công ty điện lực, nhà máy điện, trạm biến áp, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, các khu dân cư, các tòa nhà, cao ốc văn phòng…; nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm, các đơn vị sản xuất công nghiệp tự động hóa và điện tử hóa cao; làm việc cho Tổng công ty Bưu chính viễn thông, Tổng cục điện tử Việt Nam và các công ty trực thuộc; hoặc có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc học cao học và nghiên cứu sinh để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và có thể tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng,..
III. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Học Kỹ thuật điện, điện tử tại trường Đại học Thành Đô – một trong những trường đào tạo có uy tín nhóm ngành điện nói chung và ngành kỹ thuật điện, điện tử nói riêng, Đại học Thành Đô trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, chuyên sâu về kỹ thuật điện, điện tử và các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Đào tạo sinh viên có khả năng thiết kế, xây dựng, khai thác, vận hành, sử dụng, bảo trì các thiết bị điện tử, khí cụ điện, hệ thống truyền động điện; hệ thống truyền tải, phân phối, cung cấp điện; hệ thống chiếu sáng; hệ thống điện gió, điện mặt trời,..,

Nhà trường còn trang bị và tạo điều kiện cho các bạn sinh viên được thực hành tại các trung tâm thí nghiệm hiện đại; thường xuyên tổ chức đi tham quan và giới thiệu thực tập tại các doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó, Đại học Thành Đô còn chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng Tiếng Anh để có thể dễ dàng tiếp cận với các tài liệu, máy móc nước ngoài,… đồng thời phát triển kỹ năng nghề nghiệp thông qua việc tham gia vào các hội thảo chuyên đề, hoạt động nghiên cứu khoa học của trường,…


Chương trình trải nghiệm ngành CNKT Điện, Điện tử của sinh viên Đại học Thành Đô

IV. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Các Viện, Trung tâm nghiên cứu, trường Đại học
>>  Nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Điện tử – tin học – Tự động hóa, Viện Ứng dụng công nghệ, Trung tâm thiết kế vi mạch, các Khu công nghệ cao, …
>>  Giảng viên hoặc nghiên cứu viên tại các trường Đại học có chuyên ngành Điện tử Tự động hóa trong nước.

Các doanh nghiệp sản xuất trong nước và nước ngoài trong tất cả các lĩnh vực
>> Kỹ sư thiết kế, vận hành, bảo trì kỹ thuật ở các dây chuyền sản xuất hiện đại trong công nghiệp như dây chuyền lắp ráp ô tô, tự động hóa phục vụ hàng không, nhà máy điện, các nhà máy chế biến thực phẩm, dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng,
dây chuyền sản xuất các thiết bị điện tử dân dụng,…
>> Dễ dàng có được cơ hội làm việc tại các tập đoàn về lĩnh vực điện, điện tử mạnh trên thế giới cũng như tại Việt nam như: Tập đoàn General Electrics - Mỹ, tập đoàn Siemens - Đức, tập đoàn Hitachi - Nhật Bản, tập đoàn Panasonic - Nhật Bản, tập đoàn Toshiba - Nhật Bản, tập đoàn Samsung – Hàn Quốc, tập đoàn Huyndai – Hàn Quốc ...


Rất nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên Ngành CNKT Điện, Điện tử Đại học Thành Đô

 

V. TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN NGÀNH CNKT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ TẠI ĐH THÀNH ĐÔ

- Định hướng đào tạo:
>> Định hướng điện tự động hóa
>> Định hướng điện tử y sinh
>>  Định hướng kỹ thuật điện, điện tử

- Chương trình đào tạo cốt lõi: HỌC TRẢI NGHIỆM theo định hướng: Học – Hành – Nghề - Nghiệp nhằm phát triển ba nền tảng chính cho người học: thái độ, kiến thức và kỹ năng.

Phương pháp đào tạo: Phát triển năng lực tự chủ của người học (learner autonomy) bằng phương pháp “Học tập qua các Dự án” (Project - work development), ứng dụng mô hình Học kết hợp (blended learning).

Đào tạo theo yêu cầu công việc (work-intergrated learning): sự tham gia của các chuyên gia trong các khâu của quá trình đào tạo: thẩm định chương trình, thiết kế và triển khai môn học, định hướng nghề nghiệp; hướng dẫn dự án; tham gia giảng dạy; Chương trình thực tập doanh nghiệp (OJT) mang lại cho sinh viên cơ hội ứng dụng kiến thức nền tảng vào thực tiễn.

Học trải nghiệm:

Tại Đại học Thành Đô, sinh viên luôn được đào tạo nắm vững các kiến thức về chuyên ngành, được tham gia các công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo (hệ thống điện, gió, điện mặt trời …) cũng giảng viên, được đánh giá kiến thức qua kỳ học doanh nghiệp từ 3 – 6 tháng tại Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Ricoh Imaging Việt Nam, Toyota Vĩnh Phúc, Huyndai Thành An, …Vì vậy, sinh viên Đại học Thành Đô luôn được đánh giá cao trong các cuộc thi về sáng tạo và lập trình Robocon, cuộc thi SMAC Chalenger, Cuộc thi sáng tạo năng lượng mới…


Học kỳ Doanh nghiệp của Sinh viên Đại học Thành Đô

Cam kết việc làm: Đại học Thành Đô cam kết với sinh viên Trước - Trong và Sau quá trình học được nhà trường giới thiệu việc làm; đảm bảo sau khi tốt nghiệp 100% sinh viên đạt chuẩn đầu ra được nhà trường giải quyết việc làm trong quá trình học trong và ngoài nước với mức thu nhập từ 5.000.000đ - 15.000.000đ.

VI. HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN KHI HỌC TẬP TẠI ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

Song song với việc học lý thuyết, nhà trường luôn tạo điều kiện để các sinh viên phát triển kỹ năng học tập thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học bổ ích, các câu lạc bộ học tập. Các hoạt động vui chơi giải trí cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho các sinh viên với các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ga la, lễ hội, các hoạt động thiện nguyện do nhà trường tổ chức.


Hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe được ĐH Thành Đô chú trọng đẩy mạnh

VI. CÁC MÔN HỌC TIÊU BIỂU
>> Máy điện
>> Đo lường - Khí cụ điện
>> Kỹ thuật vi xử lý
>> Điều khiển tự động
>> Điều khiển lập trình PLC
>> Truyền động điện
>> Đo lường và điều khiển bằng máy tính
>> Tự động hóa quá trình công nghệ
>> Hệ thống SCADA
>> Auto CAD, CAM, Solidworks
>> Mạng truyền thông công nghiệp
>> Điện tự động hóa
>> Điện tử y sinh

VIII. HỌC PHÍ – HỌC BỔNG

HỌC PHÍ
Học phí toàn khóa = Mức học phí/tín chỉ x Tổng số tín chỉ mỗi ngành đào tạo
Học phí ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử: 450.000 (VNĐ/tín chỉ)
Tổng số tín chỉ ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử: 157 (tín chỉ)

HỌC BỔNG
Học bổng toàn phần: Trị giá: 100% học phí toàn khóa học
Học bổng bán phần: Trị giá 50% học phí toàn khóa học.
Học bổng công nghệ: Trị giá mỗi suất là một máy tính bảng Samsung.
Học bổng tiếp sức tân sinh viên: 500 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.000.000 vnđ
Học bổng hỗ trợ học tập: Trị giá 20% học phí toàn khóa học

VIII. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Năm 2021, Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử theo 03 phương thức:
>> Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT.
>> Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT
>> Thi tuyển tại Trường Đại học Thành Đô.

Hồ sơ xét tuyển:
- 01 bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (công chứng);
- 01 bản sao Học bạ THPT (công chứng);
- 01 bản sao Chứng minh thư nhân dân, 01 bản sao Giấy khai sinh; 02 ảnh 3*4.

Lưu ý
Những thí sinh chưa tốt nghiệp THPT: Đăng ký xét tuyển online để nhận hướng dẫn cụ thể cách thức và tư vấn ngành nghề|
Đăng ký xét tuyển online tại đây: 
Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT: nộp đầy đủ Hồ sơ để được xét và công nhận trúng tuyển theo quy định.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Văn phòng Khoa CNKT Điện, Điện tử;
Tầng 2 - Nhà C; Trường Đại học Thành Đô;
Km 15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.
Hotline: 0976.545566/ 0974.88.4004

Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện xét tuyển những tổ hợp môn nào?

Ngành Công nghệ thông tin xét tuyển những tổ hợp môn nào?

Ngành CNKT Ô tô xét tuyển những tổ hợp môn nào?

Ngành Việt Nam học là gì? Ra trường làm gì?

Ngành Việt Nam học xét tuyển những tổ hợp nào?

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ