Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi

02/03/2019

SỨ MỆNH:
Kiến tạo môi trường giáo dục tích cực, đào tạo và phát triển nhân lực có chất lượng, phù hợp với nhu cầu thị trường và xã hội.

TẦM NHÌN:
Trở thành tổ chức giáo dục hàng đầu Việt Nam về ứng dụng và thực hành.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
- SÁNG TẠO: Liên tục mang lại những giá trị mới để theo kịp với sự thay đổi của thời đại.
- CHUYÊN NGHIỆP: Xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp, lấy hiệu quả làm thước đo hoạt động.
- UY TÍN: Nói và thực hiện cam kết, Tạo dựng danh tiếng bằng chất lượng và sự công nhận của cộng đồng xã hội


ĐỊA CHỈ:
Trường Đại học Thành Đô; Km 15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội;
Hotline: 0934.078.668 hoặc 0243.386.1601
Facebook: Trường Đại học Thành Đô

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ