Triết lý Giáo dục

02/03/2019

      Trường Đại học Thành Đô - Ngôi trường tư thục đầu tiên đào tạo bậc đại học của Việt Nam, được thành lập ngày 30/11/2004. Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực định hướng ứng dụng nghề nghiệp.
Triết lý giáo dục của Trường Đại học Thành Đô là:

"TRÍ - NĂNG - NHÂN - HÒA"

TRÍ        : Là phát triển về Trí Tuệ
NĂNG   : Là nâng cao Năng Lực
NHÂN   : Là rèn luyện Nhân Cách
HÒA      : Là kiến tạo Hòa Hợp

      Trường Đại học Thành Đô hướng tới một môi trường giáo dục mà người học được phát triển trí tuệ, được nâng cao năng lực, được rèn luyện nhân cách và được học cách để hòa hợp.


Địa chỉ:
Trường Đại học Thành Đô

Km 15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội;
Hotline: 0934.078.668 hoặc 0243.386.1601
Facebook: Trường Đại học Thành Đô

Cập nhập ngày: 23/03/2022

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ