Hiện thực giấc mơ du học Hàn Quốc cùng trường Đại học Thành Đô

09/07/2018

Chiều 1/3/2017, tại trường Đại học Thành Đô, 6 học sinh có nguyện vọng đi du học tại Trường Đại học Pyeongtaek, Hàn Quốc đã tham gia phỏng vấn trực tiếp từ thầy Hiệu trưởng trường Đại học Pyeongtaek.

Chi tiết

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ