Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

20/04/2018

DANH MỤC CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Ngành học: Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

Mã ngành: 7510205                        

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 4 năm               

Danh hiệu: Kỹ sư

1. Mục tiêu đào tạo

- Mục tiêu chung

- Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô có phẩm chất chính trị tốt, có tư duy khoa học, năng động sáng tạo, tác phong công nghiệp và sức khoẻ tốt để hoàn thành công việc.
- Kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô có kiến thức và kỹ năng nghề trong ngành Công nghệ Ô tô.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức:

- Có kiến thức khoa học cơ bản, khoa học xã hội có liên quan để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và thực hiện các hoạt động nghề nghiệp.
- Có khả năng khai thác vận hành, sử dụng các loại phương tiện thuộc chuyên ngành được đào tạo.
- Trực tiếp tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì, sửa chữa các máy móc và trang thiết bị trong ngành Công nghệ Ô tô và Cơ khí Động lực.
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về chuyên môn, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.
- Có khả năng tự cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc.
- Có khả năng tính toán, thiết kế, cải tiến nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị trong ngành.
- Kiến thức về thương mại điện tử nhằm phát triển tư duy sáng tạo, định hướng kinh doanh, lên ý tưởng khởi nghiệp; tự phát triển ý tưởng kinh doanh trên nền tảng website, thiết bị di động (IOS, Android); tiếp thị trực tuyến, tiếp thị nội dung trên nền tảng Facebook, Google, Youtube; quản trị đơn hàng, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực; phát triển hệ thống và chăm sóc khách hàng, nhà cung cấp.
- Kiến thức ngoại ngữ (Tiếng Anh) đạt chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 - Khung tham chiếu về trình độ ngoại ngữ chung châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).
- Kiến thức tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

Về kỹ năng:

- Có khả năng tính toán, thiết kế chi tiết máy và tổng thành ô tô.
- Có khả năng tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa và thay thế các chi tiết, cụm chi tiết đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Có khả năng sử dụng, vận hành hệ thống máy móc trong sản xuất và sửa chữa ô tô.
- Sử dụng tốt các dụng cụ, trang thiết bị đo kiểm và chẩn đoán kỹ thuật.
- Sử dụng tốt tin học, ngoại ngữ trong việc nghiên cứu, học tập và cập nhật kiến thức.
- Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc theo nhóm hoặc làm việc độc lập

Về thái độ:

- Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
- Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật;
- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể;
- Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.
- Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, có ý thức cộng đồng, tuân thủ nghiêm luật pháp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.
- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
- Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết những vấn đề của công việc.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Về kiến thức:

- Trang bị các kiến thức khoa học cơ bản, khoa học xã hội có liên quan để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và thực hiện các hoạt động nghề nghiệp.
- Có khả năng khai thác vận hành, sử dụng các loại phương tiện thuộc chuyên ngành được đào tạo.
- Trực tiếp tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì, sửa chữa các máy móc và trang thiết bị trong ngành Công nghệ Ô tô và Cơ khí Động lực.
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về chuyên môn, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.
- Có khả năng tự cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc.
- Có khả năng tính toán, thiết kế, cải tiến nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị trong ngành.
- Kiến thức về thương mại điện tử nhằm phát triển tư duy sáng tạo, định hướng kinh doanh, lên ý tưởng khởi nghiệp; tự phát triển ý tưởng kinh doanh trên nền tảng website, thiết bị di động (IOS, Android); tiếp thị trực tuyến, tiếp thị nội dung trên nền tảng Facebook, Google, Youtube; quản trị đơn hàng, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, nguồn nhân lực; phát triển hệ thống và chăm sóc khách hàng, nhà cung cấp.
- Kiến thức ngoại ngữ (Tiếng Anh) đạt chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 - Khung tham chiếu về trình độ ngoại ngữ chung châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).
- Kiến thức tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT - BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

Về kỹ năng:

- Có khả năng tính toán, thiết kế chi tiết máy và tổng thành ô tô.
- Có khả năng tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa và thay thế các chi tiết, cụm chi tiết đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Có khả năng sử dụng, vận hành hệ thống máy móc trong sản xuất và sửa chữa ô tô.
- Sử dụng tốt các dụng cụ, trang thiết bị đo kiểm và chẩn đoán kỹ thuật.
- Sử dụng tốt tin học, ngoại ngữ trong việc nghiên cứu, học tập và cập nhật kiến thức.
- Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc theo nhóm hoặc làm việc độc lập

Mức tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo;
- Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau;
- Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
- Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật;
- Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể;
- Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.
- Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, có ý thức cộng đồng, tuân thủ nghiêm luật pháp, kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.
- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
- Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết những vấn đề của công việc.

3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Ô tô sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm các vị trí công việc sau:
- Cán bộ kỹ thuật trong các phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các viện nghiên cứu thuộc chuyên ngành Cơ khí Động lực và Công nghệ Ô tô.
- Tính toán, thiết kế, quản lý, vận hành hoặc trực tiếp làm việc trên các dây chuyền lắp ráp, các nhà xưởng kỹ thuật ô tô.
- Kỹ thuật viên tại các Trung tâm bảo dưỡng, sữa chữa; Kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật ô tô.
- Kiểm định viên tại các trạm đăng kiểm xe cơ giới.
- Nhân viên kinh doanh tại các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, máy động lực, phụ tùng ô tô.
- Quản lý phương tiện trong các doanh nghiệp vận tải, lữ hành và dịch vụ ô tô.
- Giảng dạy chuyên ngành Cơ khí Ô tô tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

4. Khả năng học tập nâng cao trình độ

- Có khả năng học tiếp các bậc học Thạc sỹ, Tiến sỹ.
- Có khả năng tham gia các chương trình Học giả của các quỹ nước ngoài

I. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ LÀ GÌ?

Mã Ngành: 7510205
Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90

Đăng ký xét tuyển tại đây!

Công nghệ Kỹ thuật ô tô là một ngành học chuyên về các lĩnh vực ô tô và máy động lực như: tính toán thiết kế ; Chế tạo và lắp ráp; Khai thác và sử dụng ; Quản lý phương tiện và kỹ thuật; Sửa chữa và bảo dưỡng và các dịch vụ kỹ thuật  khác như:  Kiểm định phương tiện, kinh doanh phụ tùng và phương tiện, cải tiến và nâng cao hiệu quả sử dụng ô tô, máy động lực,... Đây là ngành học tích hợp nhiều mảng kiến thức như: Cơ khí,  công nghệ điện – điện tử, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu, công nghệ thông tin… do vậy sau khi tốt nghiệp người học có thể làm việc ở nhiều vị trí công việc khác nhau.

II. SỨC HÚT CỦA NGÀNH

Ngày 14/7/2014 Thủ trướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 1168/QĐ-TTg về “Chiến lược phát triển ngành Công nghiệp Ô tô Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035” và khẳng định:
- Công nghiệp ô tô là ngành tạo động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, cần được khuyến khích phát triển bằng những chính sách ổn định, nhất quán và dài hạn.
- Phát triển ngành công nghiệp ô tô trên cơ sở phát huy tiềm năng của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm đáp ứng từng bước nhu cầu trong nước và nhu cầu an ninh, quốc phòng của đất nước.

- Đến năm 2035: Ngành công nghiệp ô tô bảo đảm hiệu quả tổng thể về kinh tế - xã hội cũng như các yêu cầu về môi trường và xu hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu trong nước và tham gia vào chuỗi sản xuất, chế tạo ô tô thế giới, có giá trị xuất khẩu lớn.
Như vậy vai trò của ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô được coi là ngành trọng điểm trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, phù hợp và đáp ứng cao với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa mà Đảng và Nhà nước đang quyết tâm thực hiện.


Tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện Vinfast tại Hải Phòng

III. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
>> Đào tạo ra những kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Ô tô có phẩm chất chính trịt, có tư duy khoa học, năng động sáng tạo, có tác phong công nghiệp và  sức khoẻ tốt. Nắm vững các kiến thức cơ bản về chuyên môn, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, có khả năng tự cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công việc.
>> Trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về công nghệ ô tô – máy động lực, các hệ thống truyền động cơ khí – thủy lực – khí nén, các hệ thống điện, điện tử và điều khiển tự động,… có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật cơ bản, kỹ năng thực hành cao liên quan đến ô tô – máy động lực.
>> Có khả năng tính toán, thiết kế để cải tiến để nâng cao năng suất và hiệu quả trong quá trình sản xuất, khai thác và sử dụng.
>> Có khả năng khai thác vận hành, sử dụng các loại phương tiện, trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật ô tô – máy động lực trong hoạt động điều hành sản xuất phụ tùng, điều khiển và lắp ráp, kiểm định xe cơ giới, kinh doanh, góp phần cải tiến và nâng cao hiệu quả sử dụng ô tô – máy động lực.
>> Có khả năng tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa và thay thế các chi tiết, cụm chi tiết đạt yêu cầu kỹ thuật. Trực tiếp tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì, sửa chữa các máy móc và trang bị trong ngành công nghệ ô tô và máy động lực. Sử dụng tốt các dụng cụ, trang thiết bị đo kiểm và chẩn đoán kỹ thuật.
>> Có khả năng tham gia đào tạo cán bộ kỹ thuật – công nhân lành nghề.
>> Có thể đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

IV. LÝ DO NÊN CHỌN HỌC CNKT Ô TÔ TẠI TDD

1. Cam kết việc làm
Sau Sinh viên trong quá trình học được nhà trường giới thiệu việc làm; đảm bảo sau khi tốt nghiệp 100% sinh viên đạt chuẩn đầu ra được nhà trường giải quyết việc làm trong quá trình học trong và ngoài nước với mức thu nhập từ 5.000.000đ - 15.000.000đ. 

2. Chương trình đào tạo cốt lõi:
HỌC TRẢI NGHIỆM theo định hướng: Học – Hành – Nghề - Nghiệp nhằm phát triển ba nền tảng chính cho người học: thái độ, kiến thức và kỹ năng.
Phương pháp đào tạo: Phát triển năng lực tự chủ của người học (learner autonomy) bằng phương pháp “Học tập qua các Dự án” (Project-Work Development), ứng dụng mô hình Học kết hợp (blended learning).

Đào tạo theo yêu cầu công việc (work-intergrated learning): sự tham gia của các chuyên gia đang làm việc trong ngành Du lịch, Khách sạn trong các khâu của quá trình đào tạo: thẩm định chương trình, thiết kế và triển khai môn học, định hướng nghề nghiệp; hướng dẫn dự án; tham gia giảng dạy; Chương trình thực tập doanh nghiệp (OJT) mang lại cho sinh viên cơ hội ứng dụng kiến thức nền tảng vào thực tiễn. 

3. Học trải nghiệm thực tế
Khoa Công nghệ Kỹ thuật Ô tô - Trường Đại học Thành Đô đã liên kết với các doanh nghiệp ô tô trong việc đưa sinh viên đến kiến tập, thực tập và việc làm sau tốt nghiệp như: Toyota, Honda, Thaco Trường Hải, Deawoo, Huyndai, Nissan, Ford, Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc tại Việt Nam KBIZ…và các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định và dịch vụ kỹ thuật ô tô.


Giờ thực hành tại Doanh nghiệp của sinh viên Khoa CNKT Ô tô

4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ học tập
Để đảm bảo chất lượng đào tạo theo hướng ứng dụng , hiện nay Khoa Công nghệ Kỹ thuật Ô tô có hệ thống các phòng thực hành, thí nghiệm sau:
>> Phòng thực hành động cơ đốt trong 1: Thực hành tháo lắp, kiểm tra và sửa chữa .
>> Phòng thực hành động cơ đốt trong 2: Thực hành vận hành, điều chỉnh và kiểm tra các thông số hoạt động của động cơ.
>> Phòng thực hành khung gầm ô tô 1: Thực hành tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa hệ thống phanh, hệ thống treo, hệ thống lái trên ô tô.
>> Phòng thực hành khung gầm ô tô 2: Thực hành tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa hệ thống truyền lực trên ô tô.
>> Phòng thực hành hệ thống điện ô tô cơ bản : Thực hành tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa và vận hành trang bị điện ô tô cơ bản như.
>> Phòng thực hành hệ thống điện tử và điều khiển tự động trên ô tô: Thực hành tháo lắp, kiểm tra, chẩn đoán, sửa chữa và vận hành các hệ thống điện tử và điều khiển tự động trên ô tô.
>> Phòng đa năng: Phục vụ việc học tập trên máy chiếu, tổ chức hội thảo, lễ bảo vệ tốt nghiệp, thực hành một số bài tập có kết nối máy tính.
>> Phòng thực hành cơ khí và chế tạo: Thực hành cơ khí, gia công sửa chữa chi tiết, chế tạo mô hình học cụ học tập và đi thi,  chế tạo xe tự chế tiết kiệm nhiên liệu…


Xưởng thực hành Khoa CNKT Ô tô

5. Hợp tác quốc tế
>> Khoa đã liên kết với Trường Cao đẳng Công nghệ Ô tô Nakanihon của Nhật bản để trao đổi về chương trình, giáo viên và sinh viên sang học tập.
>> Liên kết với trường Đại học Tomyong, Hàn Quốc trong  chương trình đào tạo 2+2 ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô( 2 năm đầu tại ĐH Thành Đô và 2 năm cuối tại Đại học Tomyong) .
>> Ngoài ra trường còn liên kết với một số trường đại học của Nhật Bản, Ustralia, Hàn Quốc… trong đào tạo và chuyển giao công nghệ.


Đại học Thành Đô và Đại học Tongmyong Hàn Quốc ký kết hợp tác trong đào tạo nhân lực Chất lượng cao

6. Công tác nghiên cứu khoa học
Với phương châm học tập gắn liền với nghiên cứu khoa học, trong những năm vừa qua Khoa Công nghệ Kỹ thuật Ô tô – Trường Đại học Thành Đô luôn đi đầu trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Rất nhiều các mô hình, sản phẩm học cụ được cải tiến hiện đại phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ Ô tô trong đó có Mô hình động cơ phun xăng điện tử đã đạt Giải nhất trong Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm Tỉnh Hà Tây năm 2007.

Trong các Cuộc thi Lái xe sinh thái – Tiết kiệm nhiên liệu do Honda tổ chức hàng năm,  sinh viên Khoa Công nghệ Kỹ thuật Ô tô – Trường Đại học Thành Đô đã luôn thể hiện được khả năng về kiến thức và sáng tạo của mình khi trong 8 năm tham gia liên tiếp từ 2012 đến 20120 các đội xe luôn đứng top đầu của Cuộc thi. Trong đó năm 2012 đội TDU2 - Khoa Công nghệ Kỹ thuật Ô tô – Trường Đại học Thành Đô đã vô địch Cuộc thi trong khối các trường đại học, cao đẳng trong cả nước và là đội sinh viên Việt Nam đầu tiên sang Nhật Bản tham gia cuộc thi Quốc tế. Năm 2013 có 02 đội đạt giải tư và năm, năm 2014 có 01 đội đạt giải ba, năm 2018 đội TDU1 đạt giải năm. Trong Festival sáng tạo trẻ toàn quốc năm 2012 sản phẩm Xe sinh thái của Khoa Công nghệ Kỹ thuật Ô tô đã được chọn là 1 trong số các sản phẩm khoa học tiêu biểu được tuyên dương vì đã có thành tích xuất sắc trong Sáng tạo trẻ năm 2012.


TDU2 Trường Đại học Thành Đô đã vô địch Cuộc thi lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu 2012

7. Hoạt động của sinh viên khi học tập tại Đại học Thành Đô
Ngoài học tập về chuyên môn, sinh viên Đại học Thành Đô còn được tham gia trải nghiệm  nhiều hoạt động học tập, rèn luyện về kỹ năng, nghiệp vụ như các hoạt động văn – thể - mỹ, các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, các hoạt động nghiên cứu khoa học… Ngoài ra sinh viên ngành Ô tô cũng luôn nhiệt tình trong các phong trào hoạt động của Đoàn thanh niên, các chương trình thiện nguyện, mùa hè xanh…


Giải bóng đá sinh vên do Khoa CNKT Ô tô TDD tổ chức

V. CÁC MÔN HỌC TIÊU BIỂU
>> Vẽ kỹ thuật Autocad và Solidwork
>> Lý thuyết động cơ đốt trong
>> Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong
>> Động lực học động cơ đốt trong
>> Thực hành động cơ đốt trong
>> Kết cấu khung gầm ô tô
>> Tính toán kết cấu ô tô
>> Trang bị điện ô tô
>> Hệ thống điều khiển tự động trên ô tô
>> Năng lượng mới trên ô tô
>> Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô
>> Kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ô tô
>> Kỹ thuật lắp ráp ô tô
>> Công nghệ sơn phủ ô tô

VI. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Những vị trí công việc sau khi học xong ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô tại Đại học Thành Đô mà sinh viên có thể đảm nhiệm:
>> Tính toán, thiết kế, chế tạo, cải tạo các chi tiết và tổng thành ô tô, máy động lực .
>> Tính toán, thiết kế các dây chuyền sản xuất, lắp ráp, các nhà xưởng kỹ thuật ô tô, máy động lực.
>> Quản lý, vận hành hoặc trực tiếp làm việc trên các dây chuyền sản xuất, lắp ráp, các nhà xưởng kỹ thuật ô tô, xe máy, máy động lực.
>> Cán bộ kỹ thuật trong các phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các Viện nghiên cứu thuộc chuyên ngành Cơ khí Động lực và Công nghệ Ô tô, Xe máy.
>> Kỹ thuật viên tại các Trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, xe máy, máy chuyên dùng (Máy công trình, máy khai thác, máy nông nghiệp, máy phát điện, máy thủy lực…).
>> Kinh doanh và khai thác dịch vụ kỹ thuật ô tô, xe máy.
>> Kiểm định viên tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.
>> Quản lý phương tiện trong các doanh nghiệp vận tải, lữ hành và dịch vụ ô tô.
>> Cán bộ, nhân viên trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và hành chính.
>> Giảng dạy chuyên ngành Cơ khí Ô tô tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.

Hiện nay dịch Covid 19 vẫn đang gây ra ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế thế giới, nhiều nhà máy xí nghiệp đã bị đóng cửa và phá sản. Tuy nhiên các nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô, các doanh nghiệp phụ trợ và dịch vụ ô tô tại Việt Nam đã trở lại hoạt động bình thường. Để đảm bảo việc sản xuất kinh doanh và lấy lại cân bằng do ảnh hưởng của dịch, các doanh nghiệp đang tăng cường hoạt động và thu hút một lượng lớn lao động ngành ô tô cho việc mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh.


Chương trình hợp tác đào tạo kỹ sư chất lượng cao Đại học Thành Đô

VII. HỌC PHÍ – HỌC BỔNG

HỌC PHÍ
Học phí toàn khóa = Mức học phí/tín chỉ x Tổng số tín chỉ mỗi ngành đào tạo
Học phí ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô: 450.000 (VNĐ/tín chỉ)
Tổng số tín chỉ ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô: 162 (tín chỉ)

HỌC BỔNG
Học bổng toàn phần: Trị giá: 100% học phí toàn khóa học
Học bổng bán phần: Trị giá 50% học phí toàn khóa học.
Học bổng công nghệ: Trị giá mỗi suất là một máy tính bảng Samsung.
Học bổng hỗ trợ học tập: Trị giá 20% học phí toàn khóa học

VIII. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Phương thức Xét tuyển:
Năm 2021, Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô theo 02 phương thức:
>> Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT.
>> Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

Thời gian đào tạo:
- Đại học: 3,5 – 4 năm
- Chất lượng cao: + 1,5 - 2 năm  học tại Đại học Thành Đô 
+ 2 - 2,5  năm học tại Đại học Tongmyong, Busan, Hàn Quốc.
(Bằng do Trường Đại học Tongmyong, Hàn Quốc cấp)

Hồ sơ xét tuyển:
- 01 bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (công chứng);
- 01 bản sao Học bạ THPT (công chứng);
- 01 bản sao Chứng minh thư nhân dân, 01 bản sao Giấy khai sinh; 02 ảnh 3*4.

Lưu ý
Những thí sinh chưa tốt nghiệp THPT: Đăng ký xét tuyển online để nhận hướng dẫn cụ thể cách thức và tư vấn ngành nghề|
Đăng ký xét tuyển online tại đây
Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT: nộp đầy đủ Hồ sơ để được xét và công nhận trúng tuyển theo quy định.

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian: Liên tục nhận hồ sơ từ 20/01/2021
- Địa điểm nhận hồ sơ:
Khoa Công nghệ Kỹ thuật Ô tô - Trường Đại học Thành Đô
Km 15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội
Hotline:  0934.07.8668/ 
0866.228.333

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ