Đại học Thành Đô

Home » Đảm bảo chất lượng » Bảng tổng hợp Kết quả tự đánh giá CSGD Giai đoạn 2016-2020 Trường Đại học Thành Đô

Bảng tổng hợp Kết quả tự đánh giá CSGD Giai đoạn 2016-2020 Trường Đại học Thành Đô

04/06/2021

04/06/2021
<!–59
19–>

Trường Đại học Thành Đô – Ngôi trường tư thục đầu tiên đào tạo bậc đại học của Việt Nam, được thành lập ngày 30/11/2004. Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực định hướng ứng dụng nghề nghiệp.

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Thành Đô là:

“TRÍ – NĂNG – NHÂN – HÒA”

TRÍ        : Là phát triển về Trí Tuệ

NĂNG   : Là nâng cao Năng Lực

NHÂN   : Là rèn luyện Nhân Cách

HÒA      : Là kiến tạo Hòa Hợp

Trường Đại học Thành Đô  hướng tới một môi trường giáo dục mà người học được phát triển trí tuệ, được nâng cao năng lực, được rèn luyện nhân cách và được học cách để hòa hợp.

Dưới đây là Bảng tổng hợp Kết quả tự đánh giá CSGD Giai đoạn 2016-2020 Trường Đại học Thành Đô (Chi tiết xem tại đây!)

Tin tức khác

0934 078 668