Đại học Thành Đô

Home » Đảm bảo chất lượng » Trường Đại học Thành Đô triển khai kế hoạch tự đánh giá CSGDĐH

Trường Đại học Thành Đô triển khai kế hoạch tự đánh giá CSGDĐH

20/05/2019

20/05/2019
<!–59
19–>

Tháng 6 năm 2018, Trường Đại học Thành Đô đã tiến hành tự đánh giá CSGDĐH. Qua hoạt động này, Nhà trường mong muốn có được một bức tranh toàn cảnh về một Trường Đại Thành Đô được đánh giá chân thực và toàn diện ở các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường, từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng, phương hướng nhiệm vụ để đạt được mục tiêu, sứ mạng và tầm nhìn đã đặt ra.

Kế hoạch thực hiện tự đánh giá cơ sở giáo dục – Trường Đại học Thành Đô  (xem chi tiết: Tại đây)

Để phục vụ cho công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng, Nhà trường đã chọn đội ngũ cán bộ cũng như các điều kiện cần thiết cho hoạt động tự đánh giá. Nhà trường đã tổ chức nhiều hội nghị cấp trường về công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) và kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học, cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn về công tác này…

Một số hình ảnh Hội đồng tự đánh giá họp và triển khai các công việc:
Một số hình ảnh Các nhóm chuyên tranh thảo luận và phân tích các minh chứng:

Liên hệ:
Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Tầng 2, Nhà C, Trường Đại học Thành Đô
Km15, QL 32 – Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội
Hotline: 02433.861.601

Tin tức khác

0934 078 668