Đại học Thành Đô

Home » Đảm bảo chất lượng » Chiến lược phát triển Trường Đại học Thành Đô

Chiến lược phát triển Trường Đại học Thành Đô

20/05/2019

20/05/2019
<!–59
19–>

Trường Đại học Thành Đô – Ngôi trường tư thục đầu tiên đào tạo bậc đại học của Việt Nam, được thành lập ngày 30/11/2004. Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực định hướng ứng dụng nghề nghiệp.

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Thành Đô là:

“TRÍ – NĂNG – NHÂN – HÒA”

TRÍ        : Là phát triển về Trí Tuệ

NĂNG   : Là nâng cao Năng Lực

NHÂN   : Là rèn luyện Nhân Cách

HÒA      : Là kiến tạo Hòa Hợp

Trường Đại học Thành Đô  hướng tới một môi trường giáo dục mà người học được phát triển trí tuệ, được nâng cao năng lực, được rèn luyện nhân cách và được học cách để hòa hợp. Những năm qua Ban Giám hiệu luôn có những chiến lược phát triển riêng cho từng năm, từng giai đoạn. Mỗi giai đoạn là một chiến lược phát triển riêng, cụ thể:

Chiến lược phát triển của Trường Đại học Thành Đô từ năm 2009 – 2013 (Chi tiết xem tại đây!)

Chiến lược phát triển của Trường Đại học Thành Đô từ năm 2014 – 2018 (Chi tiết xem tại đây!)

Chiến lược phát triển của Trường Đại học Thành Đô từ năm 2019 – 2023 và tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 (Chi tiết xem tại đây!)

Tin tức khác

0934 078 668