Đại học Thành Đô

Home » Đảm bảo chất lượng » Trường Đại học Thành Đô: Tham gia chương trình Đào tạo đánh giá CSGDĐH

Trường Đại học Thành Đô: Tham gia chương trình Đào tạo đánh giá CSGDĐH

20/05/2019

20/05/2019
<!–59
19–>

Thực hiện nhiệm vụ năm học năm 2018-2019, tháng 6/2018 Trường Đại học Thành Đô đã cử các cán bộ chủ chốt, đi tham gia khóa học đào tạo kiểm định viên, tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Với các nội dung tập huấn về đánh giá cơ sở đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn mới có 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí.

Trương trình đào tạo do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội biên soạn và giảng dạy. Trong đó, các chuyên giá hàng đầu về kiểm định chất lượng giáo dục như: GS. TSKH Đặng Ứng Vận, GS.TSKH Bành Tiến Long, TS. Nguyễn Thu Hương… trực tiếp chia sẻ.

Lớp thảo luận thông qua thực hành nhóm; chương trình đào tạo đã giúp cho các cán bộ nhà trường hiểu rõ hơn về Bộ tiêu chuẩn mới và các công văn hướng dẫn để thực hiện tốt công tác Tự đánh giá tại cơ sở mình.

Dưới đây là một số tài liệu được chia sẻ bởi các chuyên gia của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội:

Chuyên Đề 1: GIỚI THIỆU CÁC BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuyên Đề 2: HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chuyên Đề 3: KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU PHỐI CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Chuyên Đề 4: KỸ NĂNG PHÂN TÍCH, NHẬN XÉT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

Chuyên Đề 5: KỸ THUẬT VIẾT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRONG KIỂM ĐỊNH CHẤT


Các Thầy/Cô Trường Đại học Thành Đô tham dự khóa Đào tạo kiểm định viên chất lượng giáo dục Đại học (Khóa 21)

Tin tức khác

0934 078 668